تبیان، دستیار زندگی
برای دانش آموزان بسیار مفید است که برای آشنایی با ویژگی های حجم ها، با مدل های سه بعدی کار کنند. اگر شما بلوک های هندسی یا هر حجم هندسی دیگری در اختیار دارید، آن ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید. پرسش هایی مانند: «ببینید چه چیزهایی درباره ی این شکل
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناخت حجم ها

چهاروجهی

اهداف:

دانش آموزان خواهند توانست:

ویژگی ها و مشخصات اشکال هندسی سه بعدی را تجزیه و تحلیل کنند و درباره ی روابط هندسی به بحث ریاضی بپردازند.

با استفاده از تجسم، استدلال فضایی و حجم سازی هندسی، به حل مسائل بپردازند.

وسایل لازم:

کامپیوتر و اتصال به شبکه

طرح درس

به دانش‌آموزان وقت بدهید تا با استفاده از نرم افزار زیر با حجم‌های هندسی آشنا شوند.

از چرخاندن حجم های هندسی زیر لذت ببرید. از قسمت «دستور کار» استفاده کنید تا حجم ها را بهتر بشناسید. چه چیز هایی در مورد این حجم ها می توانید پیدا کنید؟ با یکی از دوستان خود درباره ی این حجم ها صحبت کنید.

هر کدام از این شکل ها یک «چند وجهی» است.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

روش كار:

شکلی را انتخاب کن: روی دکمه ی new shape کلیک کن.

شکل را بچرخان: روی شکل کلیک کنید و ماوس را حرکت دهید.

شکل را رنگ کن: روی رنگی در صفحه سمت راست اپلت کلیک کن. کلید shift را نگه دار و روی قسمتی که می خواهی رنگ کنی، کلیک کن. می توانی وجه، ضلع یا گوشه ها را رنگ کنی.

پاک کردن رنگ شکل: روی دکمه ی reset shape کلیک کن.

دیدن شکل، بدون رنگ آمیزی: روی مربع transparer کلیک کن.

تغییر اندازه ی شکل: با استفاده از ماوس، اهرم آبی رنگ را حرکت بده.

پرسش هایی برای دانش آموزان

حجم ها چه شباهتی با هم دارند؟

حجم ها چه تفاوتی با هم دارند؟

دو حجمی را که با هم شباهت دارند، پیدا کن و درباره ی این دو حجم به یکی از دوستانت توضیح بده.

دو حجم متفاوت را پیدا کن و توضیح بده چه تفاوت هایی با هم دارند؟

ارزشیابی:

با استفاده از این فعالیت، دانش آموزان می توانند هر حجم هندسی را بچرخانند تا همه ی وجه های آن را ببینند. پرسش های پیشنهادی به شما امکان ارز یابی فهم دانش آموزان از اصطلاحات هندسی را می دهند.

انتظار می رود که دانش آموزان بتوانند حجم ها را از وجه های مسطح  تشخیص دهند و توضیح دهند که حجم اول از تعدادی پنج ضلعی ساخته شده، حجم دوم از تعداد زیادی مثلث و سومی نیز از مثلث ساخته شده، اما مثلث هایی متفاوت با حجم دوم و... .

دانش آموزان می توانند در مورد این که کدام حجم مورد علاقه ی آن ها است و چرا، با شما گفتگو کنند و ذکر کنند که کدام شکل ها به حجم مورد علاقه ی آن ها نزدیک تر است.

مطمئن شوید که دانش آموزان حجم ها را به صورت شفاف و بدون رنگ آمیزی، دیده اند. از آنان بپرسید که در این حالت، کدام اطلاعات مربوط به حجم ها، بهتر قابل مشاهده است.

توسعه

برای دانش آموزان بسیار مفید است که برای آشنایی با ویژگی های حجم ها، با مدل های سه بعدی کار کنند. اگر شما بلوک های هندسی یا هر حجم هندسی دیگری در اختیار دارید، آن ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

پرسش هایی مانند: «ببینید چه چیزهایی درباره ی این شکل ها کشف می کنید. یافته های خود را با یک دوست دیگر در میان بگذارید.» مفید هستند.

می توانید به اصطلاحاتی که دانش آموزان به کار می برند، توجه کنید.

به عنوان مثال: دانش آموز: «یک پهلوی صاف دارد.» معلم: «بله، ما می توانیم این پهلوی صاف را وجه بنامیم.» اصطلاحات وجه، یال و گوشه در قسمت دوم تعریف شده اند.

مترجم: نیوشا حکمی