تبیان، دستیار زندگی
روش ایشان مطابق با جدیدترین روشهاى‏آموزش و پرورش در جهان بود و حوزه درسى ایشان، به‏ تربیت متخصصان اهتمام نشان مى‏داد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش تخصصی

دانشگاه

دانشگاه امام صادق علیه السلام

یكى از دانش آموختگان مکتب امام صادق علیه السلام جابر بن حیّان، دانشمند و ریاضیدان پرآوازه است که جهان همواره او را صاحب دانشى عظیم در زمینه ریاضیات مى‏داند، او 500 رساله در ریاضیات داشته كه تمام آنها را امام صادق‏علیه السلام بر وى املا كرده بود،

محمّد بن مسلم از آن ‏حضرت 16000 حدیث در علوم گوناگون روایت‏كرده است. این نكته درباره بسیارى دیگر نیز صدق‏ مى‏كند بطورى كه یكى از آنان مى‏گوید: در مسجد كوفه 900 استاد را دیدم كه هر كدام مى‏گفتند: قال جعفر بن محمّد.

باید بدانیم كه از هیچ یك از چهارده ‏معصوم به اندازه‏اى ‏كه از امام صادق روایت نقل كرده‏اند روایت نقل نشده است. دانشمندان‏ شیعه، به گردآورى روایاتى كه از معصومین‏علیهم السلام نقل شده ‏پرداخته‏اند. بحارالانوار مجلسى شامل 110 جلد است. جامع الاخبار نراقى كتابى است در ردیف بحار الانوار و مستدرك بحارالانوار هم‏ همانند بحار است امّا بیشترین صفحات این كتابها شامل احادیث امام صادق(ع) است.

از روایاتى كه در دیگر علوم از آن‏ حضرت نقل شده جز اندكى به‏دست ما نرسیده است زیرا بیشتر این روایات قربانى اختلافات سیاسى‏شده كه متعاقب دوران امام صادق به وقوع پیوست.

هنگامى كه از این مسایل آگاه مى‏شویم، مى‏توانیم به عمق فرهنگ ‏این مکتب و نیز وسعت افق پهناور آن پى ببریم.

روش امام صادق مطابق با جدیدترین روشهاى‏آموزش و پرورش در جهان بوده است. حوزه درسى ایشان، به‏ تربیت متخصصان اهتمام نشان مى‏داد. مثلاً هشام بن حكم متخصص درمباحث تئوریك بود و یا زرّاره و محمّد بن مسلم و عدّه‏اى دیگر در مسایل ‏دینى تخصّص داشتند و جابر بن حیان متخصّص ریاضیات بود. وقتى كسى نزد آن‏حضرت براى علم اندوزى مى‏آمد، او مى‏پرسید كه خواهان آموختن كدام علم است؟ اگر مرد پاسخ مى‏داد: فقه. امام او را به متخصّصان فقه راهنمایى مى‏كرد و اگر مى‏گفت: تفسیر. او را به متخصّصان تفسیر دلالت مى‏كرد و به همین ترتیب آن‏حضرت وى را به برجستگان‏و خبرگان در این علوم راهنمایى مى‏كرد.

شاگردان ایشان اهل منطقه و ناحیه‏اى ‏خاص نبودند. جهان اسلام در عصر امام صادق چنان بود كه ‏گسترش علم و فرهنگ را در هر خانه‏اى اقتضا مى‏كرد زیرا فتوحات مسلمانان دروازه‏هاى تازه‏اى از راههاى گوناگون‏زندگى و آداب و رسوم واندیشه‏هاى مردم را به روى آنان مى‏گشود و موجب پدید آمدن بر خوردى تازه میان اندیشه‏هاى اسلامى و تئوریهاى ‏دیگر مى‏شد. این برخورد تازه در طریقه زندگى در نزد مسلمانان و امتزاج‏آن با آداب و رسوم ایرانیان و رومیان و دیگر همسایگان‏موجب مى‏شد تا جامعه نوینى پدید آید كه تحت تأثیر وضع ‏جدید قرار گیرد و از راه اسلام منحرف گردد و همین امر باعث ایجاد تناقضاتى در جامعه شد و آثار منفى بسیارى ازاین امتزاج طبیعى و ناگهانى از خود بر جاى گذارد.

از این رو مردم در آن روزگار به فراگیرى علم و دانش شتاب‏ ورزیدند و براى دستیابى به دانش بیشتر خود را به محضر امام صادق‏علیه السلام ‏رساندند. طوایف گوناگونى از گوشه و كنار نزد آن‏حضرت ‏رفتند، مركز حساسى كه آن‏حضرت انتخاب كرده بود، دستیابى آنان را به ‏وى آسان مى‏ساخت چرا كه آن ‏حضرت در بیشتر عمر خود، مدینه را به عنوان پایگاه‏ خود اختیار كرد. هر سال گروههاى بسیارى براى اداى‏ مناسك حج و رفع مشكلات و مسایل خود به مكّه‏و مدینه رهسپار مى‏شدند و در آنجا بود كه با مکتب آن‏ حضرت برخورد مى‏كردند و هر آنچه را كه ‏مى‏خواستند در نزد حضرتش مى‏یافتند.


گردآورنده : neda friz

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.