تبیان، دستیار زندگی
گروهی از محصلین برای یک اردوی علمی به معدن الماس رفتند. و بعضی از بچه های بازیگوش الماسهارا جابجا کردند. معدنچی مهربان سعی میکند الماسها را سر جایشان بگذارد. لطفا به او کمک کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معدنچی پر کار

گروهی از محصلین برای یک اردوی علمی به معدن  الماس رفتند. و بعضی از بچه های بازیگوش الماسهارا جابجا کردند. معدنچی مهربان سعی میکند الماسها را سر جایشان بگذارد. لطفا به او کمک کنید

دانلود

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.