تبیان، دستیار زندگی
هر کس که قرض خود را سر وقت به دیگری بپردازد یا به قولی که در مورد مسائل مالی دارد، وفا کند، مورد اعتماد مرد واقع می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آدم خوش معامله، شریک مال مردم است

آدم خوش معامله

آدم خوش معامله، شریک مال مردم است

توضیح:

هر کس که قرض خود را سر وقت به دیگری بپردازد یا به قولی که در مورد مسائل مالی دارد، وفا کند، مورد اعتماد مرد واقع می‌شود.

کاربرد:

خوش حساب که باشی، همه با تو همراه هستند و تو را در دارایی و مال خودشان شریک می‌کنند. وقتی درباره دلیل اعتماد مردم به کسی سخن گفته می‌شود، می‌گویند: آدم خوش معامله، شریک مال مردم است.

آدم دروغگو کم حافظه است

آدم دروغگو، کلاهش سوراخ است

 توضیح:

این مثال داستانی دارد؛ می‌گویند آدمی دروغگو در جمعی داشت از موضوعی حرف می‌زد و پشت سرهم دروغ می‌گفت. یکی از میان جمع، برای اینکه ثابت کند او دروغ می‌گوید، وسط حرفش دوید و گفت: هر که دروغگو باشد کلاهش سوراخ می‌شود.

آدم دروغگو فوری کلاهش را از سر برداشت و با دقت به آن نگاه کرد که ببیند سوراخ شده یا نه.

به این ترتیب، همه فهمیدند که او دروغ گفته است.

 کاربرد:

دروغ بودن حرف‌های دروغگو، از لابه‌لای سخنانش معلوم می‌شود. وقتی بخواهیم به کسی بگوییم که دروغ بودن حرف‌هایت را فهمیده‌ایم، می‌گوییم: آدم دروغگو کلاهش سوراخ است.

 مشابه:

دروغگو شاخ دارد!

اقتباس از کتاب:  فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

***************************

مطالب مرتبط

آخرش معلوم شد، توی سبد چی بود؟

آجر پختنی است؛ اما خوردنی نیست

آتش بیار معرکه است.

آتش، از آتش گل می‌کند.

شیطان از آتش آفریده شده

آب حیات نوشیده است

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.