تبیان، دستیار زندگی
خورشید از دید فضاپیمای سوهو دارای جلوه خاصی است، خصوصاً زمانی که یکی از اجرام آسمانی معروف در نزدیکی آن قرار گیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خورشید و دو فرزندش

خورشید از دید فضاپیمای سوهو دارای جلوه خاصی است، خصوصاً زمانی که یکی از اجرام آسمانی معروف در نزدیکی آن قرار گیرد. این بار دو سیاره مریخ و عطارد و ستاره قلب عقرب در میدان دید سوهو قرار گرفتند تا منظره ی زیبای دیگری را به تصویر بکشند.

سوهو یک پرده ی کدر جلوی خورشید قرار می دهد تا نور خیره کننده ی خورشید مزاحم رصد جو خورشید نباشد. به این ترتیب می تواند اجرامی که به خورشید بسیار نزدیک شده اند را نیز ببیند.

خورشید و دو فرزندش
در این تصویر سیاره مریخ و عطارد به همراه ستاره قلب العقرب را مشاهده می کنید.

نگارش:

خسرو جعفری زاده

منبع:

http://www.nightsky.ir/