تبیان، دستیار زندگی
این فسقلی ها می خواهند به آن طرف قله های کوه سفر کنند، عنکبوتها آن ها را انتقال می دهند ولی فسقلی ها خیلی بازیگوشند تو باید فسقلی های یک رنگ را سه تا سه تا به عنکبوتها بدهی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عنکبوتهای انتقال دهنده (بازی)

این فسقلی ها می خواهند به آن طرف قله های کوه سفر کنند، عنکبوتها آن ها را انتقال می دهند ولی فسقلی ها خیلی بازیگوشند تو باید فسقلی های یک رنگ را سه تا سه تا به عنکبوتها بدهی.

دانلود

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.