تبیان، دستیار زندگی
شکل زیر یک مستطیل است که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ اندازه ی طول و عرض آن را تغییر داده و مستطیل های متفاوت ایجاد کرد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت مستطیل

مساحت مستطیل

توضیح:

شکل زیر یک مستطیل است که  می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ اندازه ی طول و عرض آن را تغییر داده و مستطیل های متفاوت ایجاد کرد.

فعالیت:

1. در این مستطیل، چند مربع کوچک آبی رنگ جای گرفته است؟ به عبارت دیگر، مساحت این مستطیل چقدر است؟

با جا به جا کردن نقاط سبز رنگ، اضلاع مستطیل را تغییر دهید.

2. فرمول مساحت یک مستطیل با در نظر گرفتن اضلاع آن چه خواهد بود؟ و به چه علت؟

3. اگر مقدار اضلاع اعشاری بود، چطور؟

4. اگر اندازه ی طول آن با عرضش برابر باشد، چه شکلی حاصل می شود ؟ چه نتیجه ای می گیرید؟

روی نقاط متحرک، کلیک راست کرده و گزینه ی تعریف مجدد را انتخاب کنید، مقادیر اعشاری مختلفی از طول و عرض به دست می آید که این ویژگی تا 0.5 قابلیت افزایش دارد.

دریافت پاسخ


مرکز یادگیری سایت تبیان