تبیان، دستیار زندگی
برای جهانی شدن چه ویژگی هایی لازم است و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه کسی جهانی است ؟

 چه کسی جهانی است ؟

امروزه کسانی هستند که به " جهانی سازی " می اندیشند، و کسانی هم در اندیشه " جهانی شدن " به سر می برند. برای جهان شدن بر خلاف جهانی سازی، پرورش و رشد ویژگی هایی لازم است که سبب می شوند افراد جوامع بشری برای صیانت از دین، اخلاق، ارزش ها و فرهنگ خودی تعهد نشان دهند. از این رو، توجه به ویژگی هایی که مبین " جهانی شدن " هستند، ضرورت پیدا می کند.

کسانی که این ویژگی ها را دارند، شایسته جهانی شدن هستند:

• کاوشگرند:ذاتاً کنجکاو هستند و مهارت های لازم را برای رفتار هدفمند و تحقیقات سازنده آموخته اند. آن ها به طور جدی از یاد گیری لذت می برند.

• متفکرند:با به کارگیری انتقادی و خلاقانه مهارت های فکری خود برای حل ابتکاری مسائل پیچیده تمرین می کنند.

• ارتباط سازنده:جرأت این را دارند که ایده ها و اطلاعات را به زبان های گوناگون دریافت و بیان کنند؛ از جمله به زبان ریاضی.

• خطر پذیرند:با موقعیت های نا آشنا، بدون ناراحتی و با اطمینان و استقلال فکری روبه رو می شوند.

• آگاهند:موضوعات مهم و مطرح جهانی را مورد مطالعه قرار می دهند.

• به اصول اخلاقی پایبندند:فهم ودرک درستی از اصول اخلاقی دارند. به همین خاطر درستکار، صادق، عدالت خواه و منصف هستند.

• انسان دوستند: نسبت به نیازها و عواطف دیگران حساس هستند و در مقابل کار و خدمت به آنان احساس مسؤولیت می کنند.

• آزاد اندیشند: به دیدگاه ها، ارزش ها و سنت های دیگران احترام می گذارند.

• متعادلند:اهمیت تعادل ذهنی و جسمی و بهداشت شخصی را می دانند.

• ژرف اندیشند:به آموخته هایشان متفکرانه می نگرند و نقاط ضعف و قوت خود را به طور سازنده تجزیه و تحلیل می کنند.

منبع

Education Leadership, October2002 , vol 60 . no2

لاله تقی زاده

مجله رشد معلم