تبیان، دستیار زندگی
هنگامى كه مى‏خواهیم كار بخصوصى را انجام دهیم مى‏گوییم: «دلم مى‏خواهد»، ولى اگر آن كار، باب طبعمان نباشد، مى‏گوییم: «دلم نمى‏خواهد». پس هوس داشتن، مفهوم «قبول عملى» را پیدا مى‏كند و نداشتن هوس، «امتناع از انجام دادن آن عمل» را مى‏رساند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیریت نفس، آرام و پیوسته

مدیریت نفس

داشتن یا نداشتنِ هوس و خواسته

به طور كلّى، بسیارى از افراد، نیروى اراده را با هوس، اشتباه مى‏كنند و تفاوتى بین آنها قائل نمى‏شوند. حال اگر بخواهیم به توضیح آن دو بپردازیم و آنها را معنا كنیم، هوس را «میل (گرایش) غریزىِ سیرى‏ناپذیر» تعریف خواهیم كرد، در حالى كه اراده، «مُلزَم نمودن اختیارى خویشتن است به تأمین یك خواسته»، كه پس از تحقّق آن خواسته و یا با انصراف از آن، خاتمه مى‏یابد. از همین دو تعریف ابتدایى برمى‏آید كه اوّلاً هوس، به خودىِ خود، منفى نیست و ثالثا به فعلیّت رسیدن و عملى شدن هر هوسى، نیازمند اراده كردن است. هنگامى كه مى‏خواهیم كار بخصوصى را انجام دهیم مى‏گوییم: «دلم مى‏خواهد»، ولى اگر آن كار، باب طبعمان نباشد، مى‏گوییم: «دلم نمى‏خواهد». پس هوس داشتن، مفهوم «قبول عملى» را پیدا مى‏كند و نداشتن هوس، «امتناع از انجام دادن آن عمل» را مى‏رساند.

امام صادق(ع)، پیروى از هوس‏ها، «بزرگ‏ترین دشمن براى مردم» معرفى گردیده است.(2)

تبعیّت از احساس میل و بى‏میلى در نهایت، از ما آدم‏هایى كاهل و خمود مى‏سازد ؛ چون هرگونه احساسِ شور و نشاط و ابتكار و نیز جرئت و شهامت را از شخص، باز مى‏ستاند و میل به تغییر دادنِ خویشتن و جهان را در او مى‏میرانَد.

انتخاب نحوه زندگى به طریق خواست و میل، موجب آن مى‏شود تا سقف امكانات خود را پایین‏تر و پایین‏تر بیاوریم و شكست آتى خود را سهل تر بسازیم. شخصیتى كه تنها به نحوه ارضاى «هوس»هاى خود نظر دارد، سرانجام به نقطه‏اى مى‏رسد که دیگر جز برآوردن هوس و میل غریزى، هیچ كارى برایش نمى‏ماند، در حالى كه انسان، بجز هوس‏ها نیروهاى دیگرى نیز در درون خود دارد (مثل قوّه تعقّل و تفكّر) كه مى‏تواند به مدد آنها رشد و تعالى و تكامل یابد، حالْ آن كه هوس‏ها، با فرسوده شدن تن آدمى و به تحلیل رفتن قواى مادّى او، فرسوده مى‏شوند و یا ابزارهاى تأمین آنها (اعضاى بدن و حواسّ پنج‏گانه و...) ضعیف و ناكارآمد مى‏شوند.

هوس از دیدگاه دین

آنچه براى یك انسانِ كمالجو مهم است، چگونگى برخورد با این تمایلات درونى است؛ چرا كه در اثر پیروى نادرست از همه خواسته‏ها و هوس‏هایمان، به تدریج، درخشندگى عقل و ایمان در وجودمان را به خاموشى مى‏رود و در نهایت، به درجه‏اى پایین‏تر از حیوانات، تنزّل خواهیم كرد. قرآن مجید مى‏فرماید: «پیروى از هواى نفس مكن كه تو را از خداوند، گمراه مى‏كند».(1) بنابراین، انسان طالب كمال و سعادت و رشد و تعالى، كاملاً بر هوس‏ها و تمایلات نفسانى خویش، نظارت دارد و در یك كلام، هوشیارانه نفس خویش را مدیریت و رهبرى مى‏كند

نفس انسان، خاستگاه هوس‏ها

اگر انسان به هرچه نفس، خواستار آن بود، تن داد، نفس را به مانند اسب سركش در درون خود خواهد داشت كه دیگر نمى‏تواند آن را كنترل كند و از آن، سوارى بگیرد. پس اگر شخص مى‏خواهد هوس‏هاى خویش را كنترل كند، باید این اسب را رام كند و قدرى او را گرسنه نگه دارد و به همه خواسته‏هایش پاسخ ندهد تا بتواند در مواقع لزوم، از آن، در راه رشد و تعالى و عبادت و اطاعت، بهره ببرد و همواره آن را مغلوب عقل و قانون (یا دین و انضباط اجتماعى) بنماید.

در حدیثى از رسول خدا (ص) مى‏خوانیم: «دشمن‏ترینِ دشمنان تو، نفس توست كه بین دو پهلویت قرار گرفته است».(3) در مقابل نفس، گرایش‏هایى كه موجب تعالى انسان مى‏شوند، برخاسته از عقل‏اند كه روح را پرواز مى‏دهند و به خدا نزدیك مى‏كنند.

مدیریت نفس

مردم در برابر هوس‏ها

به طور كلّى، مردم در برابر هوس‏هایشان به سه دسته تقسیم مى‏شوند:

دسته اوّل: مردمى كه به دلخواه خود عمل مى‏كنند و چیزى مانعشان نمى‏شود و همواره به دنبال لذایذ مادّى‏اند و به برآوردن همه هوس‏هاى خویش توجّه كامل دارند. اینان كسانى‏اند كه منزلت متعالى انسانى و نیز سعادت آخرت خویش را قربانى لذّت‏خواهى چند روزه خویش مى‏كنند.

دسته دوم: كسانى هستند كه براى خواسته‏هاى نفسانى و هوا و هوس خویش حدّ و مرزى مشخص مى‏كنند و در حدّ توان و امكان، سعى دارند از موارد گناه و انحراف و نقض قوانین، دورى گزینند ؛ ولى از برآورده ساختن سایر خواسته‏ها و تمایلاتشان خوددارى نمى‏كنند.

دسته سوم: كسانى هستند كه اصل را بر مخالفت با هرگونه هوا و هوس قرار مى‏دهند، مگر در مواردى كه رضاى خداوند در موافقت با تحقّق آن میل و هوس باشد، آن هم صرفا به قصد جلب رضاى خداوند و نه به خاطر پیروى از هوا و هوس.

انسان هر اندازه به دلخواه هوس‏هایش عمل كند، از خِردش، و ناگزیر از خدا دور مى‏شود . وقتى خدا به انسان كمك كند، مبارزه با هوا و هوس، با تمام مشكلاتش براى او آسان مى‏شود، هرچند این كار، در آغاز، مشكل است. در ادامه به ارائه راه‏كارهایى براى مقاومت در برابر هوس‏ها و اداره كردن آنها خواهیم پرداخت.

در آن هنگام كه دختر و پسرى، پیوند زندگى مشترك مى‏بندند، باید بر اساس ضابطه گام بردارند و از پیروى هر خواسته و هوسى، خوددارى نمایند. در غیر این صورت، هدف اصلىِ تشكیل خانواده، زیر پا نهاده شده است.

مبارزه‏اى آرام در مقابل هوس‏ها

به طور كلّى، راه تقویت اراده انسان و كنار زدن هوا و هوس تمرین در پاسخ ندادن به خواسته‏هاى نامعقول نفس و به عبارت دیگر، هوس‏هاى خطرناكى است كه انسان را از مسیر زندگى سالم، خارج مى‏كنند. انسان باید آرام آرام، با هوس‏هاى پوچ و باطل خود به مخالفت برخیزد .

صبر و خویشتندارى در برابر هوس

تردیدى نیست كه یك انسان خردمند، فواید صبر و نتایج خوبِ كوتاه مدّت و درازمدّت آن را بر تبعات و عوارض سوء هوسرانى و نتایج نامطلوب آن، ترجیح مى‏دهد. در این صورت، پایگاه صبر، یك پایگاه هشیارانه و آگاهانه و یك روش ارادى و اختیارى در زندگى است كه در خلال آن، تحمّل سختى‏ها بر هوسرانى‏ها مى‏چربد.

زندگى مشترك و هَوَسمندى‏ها

تشكیل خانواده، راه حل مناسبى براى تعدیل غرایز و برآوردن معقول برخى هوس‏هاست، پایبندى به هوس‏ها، پیروى از خواسته‏هاى دل،  زندگى را تیره مى‏كند و رشته‏هاى پیوند خانوادگى را از هم مى‏گسلد. چه بسیارند سوء تفاهم‏ها، حساسیت‏ها، برخوردهاى ناروا (و صریح‏تر بگوییم: بى‏تقوایى‏ها) كه از برخى مردان یا زنان سر مى‏زند و اركان زندگى مشترك را (كه بر حُسن نیّت و اهداف نیك انسانى بنا نهاده شده است) ویران مى‏سازد. آرى! ما معتقدیم هر سنّى و هر مرحله‏اى از زندگى، اقتضایى دارد. در سنین نوجوانى و جوانى، تظاهر و خودنمایى و احیانا برخى از اشتباهات، ممكن است نادیده گرفته و یا بخشوده شوند ؛ ولى در آن هنگام كه دختر و پسرى، پیوند زندگى مشترك مى‏بندند، باید بر اساس ضابطه گام بردارند و از پیروى هر خواسته و هوسى، خوددارى نمایند. در غیر این صورت، هدف اصلىِ تشكیل خانواده، زیر پا نهاده شده است.

شایان ذكر است كه در منابع روان‏شناسى جدید، موضوع «هوس» و «پرهیز» و «صبر» را باید در زیر عناوینى چون: هوش هیجانى، مهار هیجان، وسوسه، مقاومت در برابر وسوسه، توان بازدارى، كامروایى با درنگ (تحمّل به خاطر پاداش‏هاى آینده)، و... جستجو كرد.

پی نوشت:

1 . سوره ص، آیه 29 .

2 . الكافى، ج 2، ص 335.

3 . بحارالأنوار، ج 70، ص 64 .

منبع: موسسه جهان یسبطین

مقالات مرتبط

این کنم یا آن کنم

روش تقویت نفس

دو راهی انتخاب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.