تبیان، دستیار زندگی
به خودت بگو که می خواهی قانع باشی: در وهله اول باید به خودت تلقین کنی که می خواهی قانع باشی. مدام به خود بگو و بقبولان که باید قناعت کنی. تلقین برای قوی تر شدن عزم و اراده انسان برای انجام هر کاری از اهم واجبات است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه ورسم قناعت!

پول

آن کاربرانی که مدام در حال مقایسه ی خود با دیگران هستند و فکر می کنند باید زیاد بخرند وزیاد بپوشند تا از همه بهتر باشند و آن هایی که از صبح تا شب می دوند تا زندگی شان را رنگی تر کنند ، بهتر است این مقاله را بخوانند و سعی کنند

کمی به قناعت خود بیافزایند چون در این صورت آرامش بیشتری خواهند داشت و از زندگی استفاده ی بیشتری می برند.

برای بدست آوردن گنج قناعت ، این راه های پیشنهادی تبیان است:

- به خودت بگو که می خواهی قانع باشی: در وهله اول باید به خودت تلقین کنی که می خواهی قانع باشی. مدام به خود بگو و بقبولان که باید قناعت کنی. تلقین برای قوی تر شدن عزم و اراده انسان برای انجام هر کاری لازم است.

زن

- با خودت بجنگ: با زیاده خواهی ات باید دست به یقه بشوی. باید توپ و تفنگت را مسلح کنی و بروی به جنگ حرص و طمعت. باید بزنی وسط پیشانی اش و نقش بر زمینش کنی این غول هرزه را تا بتوانی قانع باشی.

هرچه به خواسته های ناروای خویش بیشتر پشت کنی و زیر بار آنها نروی، بزرگ تر خواهی شد.

- خودت را بزرگ کن: هرچه به خواسته های ناروای خویش بیشتر پشت کنی و زیر بار آنها نروی، بزرگ تر خواهی شد. اگر در برابر آنها بایستی و خود را به خواری و زبونی نیاندازی، نفست هم رشد خواهد کرد و هرچه با عزت تر باشی، کمتر به آنها اعتنا می کنی. یک رابطه رفت و برگشتی است.

-خودت را بشناس: اگر خودت را بشناسی و جایگاهت را بدانی و بدانی که نیامده ای که بیاندوزی و مدام حرص و ولع مال دنیا را بزنی و مدام بخوری. «خوردن برای زیستن و ذکر کردنست/ تو معتقد که زیستن از بهر خوردنست»

- بدان که عاقبت خواهی مرد: وقتی هر لحظه به یاد داشته باشی که ممکن است رو به قبله شوی و نمی توانی حتی یک ارزن از آنچه را که جمع کردی را با خود ببری، دیگر تمام وقتت را به جمع کردن مال تلف نمی کنی.

به آنها که از تو کمتر مال و منال دارند نگاه کن و خدایت را شکر کن.

- به پایین دستی ات نگاه کن: به آنها که از تو کمتر مال و منال دارند نگاه کن و خدایت را شکر کن. هستند کسانی که از تو محتاج ترند. این تو را تسکین می دهد و تو را به داشته هایت راضی و امیدوارتر می کند. به بالایی ها نگاه کنی فقط حسرت به بار می آید .

گردآوری : داوودی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.