تبیان، دستیار زندگی
سوره یس سی و ششمین سوره قرآن با 83 آیه است. غرض سوره ی مبارکه، بیان اصول سه گانه دین است. ابتدا با بحث نبوت آغاز می‌کند و حال مردم را در قبول و رد دعوت بیان می‌کند و توصیف می‌کند غایت دعوت حق، احیاء و زندگی کردن قوم است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتابی که قلب دارد!

شناختنامه قرآن 40

قلب کاغذی

سوره ی مبارکه ی یس

سوره یس سی و ششمین سوره قرآن با 83 آیه است. غرض سوره ی مبارکه، بیان اصول سه گانه دین است. ابتدا با بحث نبوت آغاز می‌کند و حال مردم را در قبول و رد دعوت بیان می‌کند و توصیف می‌کند غایت دعوت حق، احیاء و زندگی کردن قوم است. عده‌ای  به سوی صراط سعادت حرکت می‌کنند و گروهی که این دعوت را نپذیرفتند سالک کوی شقاوتند. سوره به مسأله توحید منتقل می‌شود. تعدادی از آیات توحیدی را بیان کرده و  به ذکر معاد می‌پردازد. بعثت مردم را به سوی جزاء و جدا شدن مجرمان از متقیان و سرانجام هر دو گروه را بیان می‌کند.

از غرر آیات این سوره  ی مبارکه آیه شریفه « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ »1می‌باشد.

سوره ی مبارکه، بسیار عظیم الشأن است و اصول و ریشه حقایق را در بر دارد و از طریق شیعه و سنی روایت شده است: هر چیز قلبی دارد و قلب قرآن یس است.2

بیان اصول سه گانه دین در قلب قرآن است

آیه شریفه فوق کلمه ایجاد را توصیف می‌کند و بیان می‌کند حق تعالی در ایجاد آنچه اراده می‌کند ماورأ ذات خود به هیچ سببی نیاز ندارد. خداوند بلند مرتبه هر چه را اراد ه کند به آن وجود افاضه می‌کند. به هیچ چیز ماوراء ذات خود نیازمند نبود اراده ی او تخلف ناپذیر است. و مهلت نمی‌خواهد. ملکوت همه ی موجودات در دست اوست یعنی او بر تمامی ابعاد وجودی موجودات مسلط بوده احدی رادر این امر یارای مقابله و شراکت با او نیست.3

تالیف: استاد محمد حسین رحیمی

تنظیم برای تبیان: سید پیمان صابری


1-یس:36/82-83

2-المیزان ج17 ص63

3-المیزان ج17 ص114-117