تبیان، دستیار زندگی
لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت پنجم ) در قسمت قبل به مسئله عقاید دینی و آداب و رسوم در ازدواج كه باید مد نظر زوجین قرار گیرد پرداختیم . اینك در ادامه به دیگر عوامل مؤثر در زمینه های فرهنگی می پردازیم... ج- لباس پوشیدن و آراستن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش دیگر عوامل فرهنگی در ازدواج

لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت پنجم )

در قسمت قبل به مسئله عقاید دینی و آداب و رسوم در ازدواج كه باید مد نظر زوجین قرار گیرد پرداختیم . اینك در ادامه به دیگر عوامل مؤثر در زمینه های فرهنگی می پردازیم...

ج- لباس پوشیدن و آراستن ظاهر

در ازدواج مسئله لباس پوشیدن و آرایش ظاهر در مورد خانمها بسیار حائز اهمیت است. چنانچه یك زن مؤمن محّجبه با یك مرد  بی بند و بار ازدواج كند؛ زندگی برای یك عمر برای او زجرآور خواهد بود. برعكس یك زن آرایش كرده ی بد حجاب نیز چنانچه با مردی متدین ازدواج كند؛ زندگی هر دو با ناراحتی و مجادله خواهد گذشت. خوشبختانه چون نحوه لباس پوشیدن و آراستن ظاهر یك امر عینی است. بنابراین در این مورد بررسی و تصمیم گیری امر ساده ای است و هر كس در نگاه اول می تواند وضعیت خود را با طرف مقابل ارزیابی كند. قابل ذكر است كه در فرهنگ ایرانی مردان اعم از مؤمن و بی بند و بار ، به ناموس خود اهمیت می دهند و غیرت مردانگی آنان اجازه نمی دهد كه بدن همسر آنان عریان در معرض دید دیگران قرار گیرد و بخصوص روابط عاطفی با مردان دیگر داشته باشد. بنابراین دختران جوان باید این موضوع را در نظر داشته باشند و به خیال تجدد خواهی طوری عمل نكنند كه برای جلب مردان و خودنمایی، حركات جلف انجام دهند و لباس های نامناسبی بپوشند. آنچه در كنه ذات مردان با تعدیل های متفاوتی وجود دارد آن است كه همسر آنان را آفتاب و مهتاب ندیده باشد.

د- سنت های غیر معقول در زناشویی

بعضی از خانواده ها سنت های فرهنگی خود را حفظ كرده و آنها را به دیده احترام می نگرند و عمل می نمایند. از جمله سنت هایی ( خواه خرافی یا معقول) كه در این زمینه مطرح است؛ عبارت اند از:

- مرد در خانه تصمیم گیرنده است و زن باید از او اطاعت كند و به طور كلی مرد سالاری حاكم بر خانواده است.

- خانواده به دختر اهمیت نمی دهد و دختر داشتن یك نوع بدشانسی است. از یك مرد مخالف با دختر پرسیده شد كه چند بچه داری گفت یكی، آن چهار دختر كه به حساب نمی آیند!

- تحصیل دختران را ضروری نمی دانند و معتقدند كه كار زنها بچه داری و خانه داری است.

- زنها را به صورت های مختلف تحقیر می كنند و آنان را به اسامی ضعیفه ، ناقص الایمان و نظایر آن می خوانند.

- مردها از گرفتن چند زن ابا ندارند.

- انجام ازدواج موقت برای مردان عیب نیست.

- زورگویی و دیكتاتوری به زن و بچه از مشخصات خانواده مرد سالاری است.

- بی بند و باری و فساد و دیر آمدن شوهران به خانه چندان مهم نیست؛ ولی كوچكترین خطا از سوی زن مصیبتی بزرگ است و به شدت با آن برخورد می شود.

- زنها را به عنوان موجوداتی كه باید كار كنند و سهم نبرند؛ می شناسند.

- مرد در ثروت زن و مصرف آن دخالت می كند و هیچ استقلال و شخصیتی برای زن قایل نیست.

- در بعضی از خانواده ها زن سالاری است و زن حاكم بر خانه است.

- در خانواده پدر سالاری كه پدربزرگ و پسران و دختران، عروسها و دامادها هر یك در یك یا دو اطاق ساكن بوده و همه با هم زندگی می كنند؛ استقلال عروس،  داماد و بچه ها محدود و پدر بزرگ از موقعیت خاصی برخوردار است.

شیوه هایی كه ذكر شد بخشی از سنت های غیر معقول در خانواده هاست. دختر و پسری كه بخواهند ازدواج كنند ، بایستی در مورد خانواده مورد نظر خود تحقیق نمایند و در صورت وجود سنت های مشابه آنچه گفته شد جای خود را در خانواده مشخص و ارزیابی كنند و چنانچه حاضر به پذیرش آنها نیستند از قبول همسر از چنین خانواده هایی امتناع ورزند.

هـ - اعتقادات و باورها

علاوه بر اعتقادات دینی و مذهبی جنبه های دیگری را نیز در بر می گیرد كه از نظر زندگی خانوادگی اهمیت زیادی دارد؛ برای دختری كه تمام هـّم و غمش توجه به لباس و تجملات و خودنمایی است ، تحمل مردی كه تمام اوقات خود را به مطالعه می گذراند و توجهی به لباس او و خودش و وضعیت خانه ندارد؛ مشكل است.

در زندگی هر فرد ارزش ها و ضد ارزش های فرهنگی نقش مهمی دارد؛ باید توجه داشت كه كدام ارزش و عقیده خوب یا بد است . در اینجا آنچه مطرح است ، اختلاف اعتقادات و باورها و نقش آنها در زندگی خانوادگی است. این موضوع باید قبل از ازدواج مورد توجه قرار گیرد و فرد همسری انتخاب كند كه اعتقادات و باورهای او به اعتقادات و باورهای وی نزدیك باشد. در این صورت آنها خواهند توانست با روش های منطقی بر اعتقادات و باورهای یكدیگر تأثیر بگذارند و اختلاف های جزیی را حل و ایجاد تفاهم نمایند.

وظایف مشاوران در امر ازدواج در رابطه با عوامل فرهنگی

1- مهمترین وظیفه مشاوران در مورد دختر و پسری كه متدین به دو دین متفاوت می باشند و قصد ازدواج دارند ، آن است كه آنان را با پیامدهای چنین ازدواجی آشنا سازند. دختر و پسر ممكن است تحت تأثیر مسائل جوانی به اهمیت اختلاف عقاید دینی توجه نكنند. مشاوران باید محیطی فراهم كنند تا آنان علل ازدواج خود و جنبه هایی را كه بدان توجه كرده اند ، بیان كنند. سپس اموری دیگر از جمله اختلاف عقیده دینی را مطرح سازند و در این زمینه آنان هشدار دهند.

2- مشاوران باید دختر و پسری را كه پیرو دو دین متفاوت می باشند، از نظر سطح ایمان در دینی كه به آن اعتقاد دارند، بررسی كنند و چنانچه اعتقاداتشان عمیق و ریشه دار باشد ، آنان را به تغییر دین یا مذهب امیدوار ننمایند.

3- مسئله دیگری كه مشاوران باید بررسی و اطلاعات آن را به چند دختر و پسر منتقل نمایند؛ میزان اختلاف عقاید دو دین است. در بعضی از ادیان درصد اختلاف عقاید آنها است. ولی بعضی ادیان اختلاف جّدی و حالت خصمانه نسبت به هم  دارند؛ كمك ِمشاور در این زمینه می تواند در تصمیم گیری آنان مؤثر باشد.

4- پیوند همسران متدین به دین و مذهب با سطح اعتقادی یكسان ، بهترین حالت ازدواج است. بنابراین مشاوران باید دختران و پسران را به این امر توجه دهند تا آنان در زندگی زناشویی از نظر تفاوت در اعتقادات مذهبی رنج نبرند و بتوانند فرائض و مراسم دینی را به طور مشترك انجام دهند.

5- در مواردی كه پسر و دختر از نظر ایمانی و اعتقادی اختلاف دارند ، مثلاً یكی متدین  و مؤمن و دیگری بی بند و بار و به اصطلاح متجدد است ، وظیفه مشاور آگاهی دادن آنان به مشكلات بعد از ازدواج است. این امر چنانچه كاملاً توجیه و تفهیم گردد ، مطمئناً در تصمیم گیری آنان در جهت همسر گزینی تأثیر خواهد گذاشت.

6- در مورد اختلاف آداب و رسوم اعم از این كه در دو جامعه یا در طبقات اجتماعی یك جامعه یا راجع به ساكنان قسمت های مختلف جغرافیایی یك كشور باشد ، مشاور باید دختر و پسر را از نظر آداب و رسوم رایج آگاهی دهد و اختلاف آداب و رسوم جامعه یا طبقه اجتماعی هر یك از طرفین را مقایسه نماید. در صورتی كه در این مقایسه اختلاف جّدی و مشكل زا وجود داشت؛ باید طرفین را به اهمیت موضوع توجه دهند.

تغییر ویژگی های فرهنگی در بعضی از جوامع به دلیل ریشه دار بودن آنها بسیار مشكل است. گاه این موضوع در مسائل زناشویی زوجین كه از دو جامعه یا دو طبقه اجتماعی متفاوت می باشند ، مشكلات جّدی ایجاد می نماید.

7- موضوع لباس پوشیدن از دو جنبه حائز اهمیت است یكی این كه پوشش زنان مرتبط با عقاید دینی است و دیگر این كه از نظر اجتماعی واجد ارزش است.

بنابراین در ازدواج نحوه لباس پوشیدن نقش مهمی دارد كه بایستی زوجین را بدان توجه داد. مشاوران باید در مسائل فرهنگی كه برخاسته از اعتقادات و عادات ریشه دار است هیچ موردی را در زمینه ازدواج نادیده نگیرند و به زوجین آگاهی و اطلاعات لازم بدهند.

8- در مورد رسم های غیر معقول و اعتقادات و باورها كه نقش تعیین كننده در ازدواج دارند ، باید مشاوران جداً وارد عمل شوند و در رابطه با باورها و سنت هایی كه غیر معقول بوده و ممكن است شالوده زندگی زناشویی را سست نماید ، اطلاعات لازم بدهند و زوجین را در مورد عواقب بعدی آنها توجیه كنند.

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به نقش میزان تحصیلات زوجین در امر ازدواج می پردازیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.