تبیان، دستیار زندگی
گروهی از محققان اعلام كردند كه جانداران اجتماعی مانند زنبورهای عسل كه به ‌صورت گروهی زندگی می‌ كنند توانایی بالایی در مقابله با دامنه گسترده‌ای از بیماری ‌ها و عفونت‌ها از خود نشان می ‌دهند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توانایی زنبورها در مقابله با بیماری ‌ها

زنبور

گروهی از محققان اعلام كردند كه جانداران اجتماعی مانند زنبورهای عسل كه به ‌صورت گروهی زندگی می‌ كنند توانایی بالایی در مقابله با دامنه گسترده‌ای از بیماری ‌ها و عفونت‌ها از خود نشان می ‌دهند.

محققان دانشگاه كوئین مری و لسیستر با مطالعه روی گروه ‌های زنبور دریافتند كه این جانداران هنگامی كه در گروه قرار دارند، از میزان فراگیری بالاتری برخوردار بوده و قادر خواهند بود با قدرت بالایی به مقابله با انواع بیماری‌ ها بپردازند.

این محققان به مطالعه عملكرد آموزش و واكنش‌های تدافعی این جانداران در میان 12 دسته پرداخته و توانایی 180 زنبور را برای تشخیص تفاوت دو نوع گل مشخص از یكدیگر را ارزیابی كردند و در عین حال ارتباط میزان یادگیری این جانداران را با توانایی دفاعی آن‌ ها مورد بررسی قرار دادند.

زنبور

نتیجه مطالعات، ارتباط مثبتی را میان دسته‌ هایی كه دارای عملكرد یادگیری بالا بوده ‌اند با میزان پاسخگویی ایمنی آن ها نشان داد؛ به این معنی كه زنبورهایی كه دارای قابلیت بالای یادگیری هستند، علاوه بر این كه وظایف خود را برای جمع‌ آوری شهد گل‌ها به خوبی انجام می ‌دهند، با سرایت عفونت‌ ها نیز به خوبی مقابله می ‌كنند.

به ‌طور كلی این گروه‌ها توانایی افزایش مقاومت گروه خود را تحت شرایط سخت، خواهند داشت.

به گفته محققان این گونه به‌ نظر می ‌آید كه خصلت مقاومت در برابر بیماری‌ ها، صفتی مهم  و حیاتی در میان گونه‌ های اجتماعی مانند زنبورهای عسل كه اغلب به میزان زیادی با منابع آلودگی در ارتباط هستند، بوده و در میان شیوه‌ های مقاومت دسته‌های مختلف این جانداران تفاوت‌ هایی وجود دارد.

اما این تفاوت بر عملكرد یادگیری این دسته‌ ها تاثیر نخواهد گذاشت.

همشهری

*مطالب مرتبط:

رازهای زنبور عسل

عسل را خوب می شناسید ؟

راه های تشخیص عسل طبیعی

شگفتی های عسل

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.