تبیان، دستیار زندگی
تـو مـثـل مـاه تـابون مى درخشى ز استـان خـراسـون مـى درخشى تـو خـورشـیـدى و نـورت آفتابه دل دشـمـن ز نـورت در عـذابـه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حرم زیباترین جای جهانه

حرم امام رضا

تـو مـثـل مـاه تـابون مى درخشى

ز استـان خـراسـون مـى درخشى

تـو خـورشـیـدى و نـورت آفتابه

دل دشـمـن ز نـورت در عـذابـه

تـو مولایـى ، امـامى ، جان فدایت

گـشـوده بـال و پر، دل در هوایت

خراسـون بـوى عطر عـشق داره

 امـام هـشتـم اونـجـا شهـریاره

در جـنـت در آن جـا بـاز بـاشه

خـدا آن جـا غـزل پـرداز بـاشه

هـنر آن جا، ادب آن جا، گل آن جا

شراب و عشق و شمع و بلبل آن جا

خـدا جـارى زچـشـم آسـمـونه

زمـیـن بـا اهـل عـالـم مهربونه

امـام هـشـتـمـیـن جـونم فدایت

گـشـوده بـال و پـر دل در هوایت

کبوتر

حـرم زیـبـاتـریـن جـاى جهانه

بـراى هـر كـبـوتـر آشـیـانـه

پـنـاه بـى پـنـاهـان اون امـامه

كـه مـهرش بى حد و لطفش تمامه

شـب آن جـا مـأمن راز و نیـازه

دل پـاكـان ز عـالـم بـى نـیازه

گـل و سرو و سمن مى روید آن جا

زمـان، تن در سحر مى شوید آن جا

امـام اون جـا بـهـار چـارفصله

كه دسـتونش به دست عشـق وصله

سیمین دخت وحیدى

*****************************************

مطالب مرتبط

راز

سیب ذوق کرد

بال در بال پرستوها

تولد

ردپای فرشته

تو آمدی از آسمان

توجه: پاسخ سؤال زیر را در این لینک بیابید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.