تبیان، دستیار زندگی
آیا این به معنای وضعیت بهتر مسلمانان در زمان ریاست جمهوری او خواهد بود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیش بینی آینده اوباما
اوباما

اوبامای سیاه پوست توانست با کسب 338 رای الکترال در برابر 157 رای بر کرسی ریاست جمهوری کاخ سفید بنشیند. به قدرت رسیدن او با موجی از شادی در بسیاری از کشورهای جهان همراه بود. گفته می شود که نام صحیح او باراک حسین اوباماست و این یعنی آنکه حداقل یکی از والدین او مسلمان بوده اند. هر چند که اوباما خود را مسیحی می داند و دین خود را مسیحیت اعلام کرده است. آیا مسلمان زاده بودن اوباما به معنای وضعیت بهتر مسلمانان در زمان ریاست جمهوری او خواهد بود؟

به درستی نمی توان به این سوال پاسخ داد. چرا که  اکنون نمی توانیم قضاوت کنیم که آیا اوباما مسلمان بودن پدرش و یا سیاهپوست بودنش را در طول زمامداری به خاطر خواهد داشت و یا اینکه این موارد را فراموش خواهد کرد. اما می توان بر اساس سابقه و عملکرد روسای جمهور پیشینی که دموکرات بوده اند، وضعیت آینده را تا حدودی گمانه زنی کرد. اکنون با هم این گمانه زنی را می خوانیم:

اوباما چه خواهد کرد؟

1-به طور سنتی دموکرات ها توجه اصلی خود را معطوف به امور داخلی آمریکا و بهبود اوضاع درونی می کنند. به ویژه آنان به اقتصاد توجه بسیاری دارند، چنانچه در زمان كلینتون اقتصاد آمریكا به رونق رسید. او با تراز مثبت تجاری کاخ سفید را ترک کرد. اکنون که اوضاع داخلی آمریکا بسیار بحرانی است و تراز تجاری آمریکا به شدت منفی شده، طبیعی است که توجه اصلی اوباما به امور داخلی آمریکا باشد و این معنایی جز دخالت کمتر آمریکا در امور داخلی سایر کشورها ندارد. بنابراین در مقایسه با زمان بوش کشورهای دنیا می توانند نفس بیشتری بکشند!

2- معمولا حزب جموری خواه طرفدار تقویت قدرت دفاعی آمریكا و افزایش بودجه نظامی است و بسیاری از جنگها نیز در دوره این حزب اتفاق افتاده است. مانند جنگ اول خلیج فارس در زمان بوش پدر و حمله به افغانستان و عراق در زمان بوش پسر. دلیل آن نیز ساده است: کمپانی های اسلحه سازی معمولا طرفدار جمهوری خواهان هستند و در هزینه های تبلیغاتی به آنها یاری می رسانند و به همین دلیل است که معمولا جمهوری خواهان جنگ راه می اندازند.

اما از آنجایی که سهم و بهره ای از کارخانه های اسلحه سازی به دموکراتها نمی رسد می توان انتظار داشت که در زمان ریاست جمهوری اوباما فضای بین المللی جنگی که بوش ایجاد کرده است فروکش کند و خرید و فروش تسلیحات نظامی در سطح جهان کاهش یابد.

3- جمهوری خواهان سهام داران شرکت های نفتی مانند هالیبرتون هستند. هیچ کس به اندازه این شرکتها از جنگ عراق و به تبع آن افزایش قیمت نفت به 150 دلار منتفع نشد. با کنار رفتن جمهوری خواهان احتمالا قیمت بالای نفت که به نفع این شرکت ها بود دیگر رخ نخواهد داد و ثبات بیشتری بر بازار نفت حاکم خواهد شد.

4-جمهوری خواهان مذهبی تر هستند و بخش عمده ای از حامیان آنها مسیحیان مذهبی و مسیحیان صهیونیستی هستند، چنانچه بوش سقط جنین و شبیه سازی انسان را ممنوع كرد. اما دموکراتها کمتر به مسایل مذهبی توجه دارند. بوش به دلیل مذهبی بودن و تاکید زیادش بر مسیحیت، فضای بین المللی را به جنگ میان مذاهب نزدیک کرد و حتی رسما از آغاز جنگ صلیبی میان مسلمانان و مسیحیان خبر داد. به نظر می رسد اوباما فضای جنگ و تنش میان مذاهب که در زمان بوش تشدید شده را تلطیف سازد.

اوباما

5-آمریکا علی رغم شعارهای دموکراسی که سر می دهد، از بسیاری از حکومتهای دیکتاتور در دنیا حمایت می کند. وضعیت این دیکتاتورها در زمان حکومت دموکراتها چندان مطلوب نیست. چون دموکرات ها به حقوق بشر و آزادی بیش از جمهوری خواهان توجه دارند و در نتیجه معمولا حمایت کمتری از رژیم های دیکتاتوری به عمل می آورند و آنان را به اندازه جمهوی خواهان در برابر قیامهای مردم حمایت نمی کنند. به همین علت بود که محمد رضا شاه در انتخابات آمریکا وارد شد و مبالغ هنگفتی را به ستاد جمهوری خواهان و رسانه های طرفدار آنها کمک کرد اما نهایتا کارتر دموکرات به قدرت رسید. باید به خاطر داشته باشیم که کودتای 28 مرداد به دنبال پیروزی آیزنهاور جمهوری خواه بر دموکراتها رخ داد و الا پیشتر ترومن رییس جمهور دموکرات با طرح انگلیسی ها برای کودتا در ایران مخالفت کرده بود. بنابراین انتظار شنیدن اخبار قیام های مردمی بر علیه دیکتاتوری های موردحمایت آمریکا مانند کشورهای حوزه خلیج فارس چندان دور از انتظار نیست.

6- و اما ایران

حلقه واسطه و اصلی در مناسبات ایران و آمریکا، اسراییل است. به طور سنتی لابی صهوینیسم در آمریکا طرفدار دموکرات هاست و لذا نباید انتظار داشته باشیم که خصومت آمریکا در برابر ایران کاسته شود. به خصوص آنکه اوباما در سخنرانی پیش از به قدرت رسیدن خود در لابی صهیونیستی آیپک بیان داشت که از هرگونه اقدامی که برای امنیت اسراییل ضروری باشد فروگذار نخواهد کرد. گفته می شود او رییس کارمندان کاخ سفید را یک یهودی قرار داده است.

اما انتخاب اوباما احتمال حمله نظامی به ایران را بسیار ضعیف خواهد کرد و از این جهت به نفع ایران است.

پیشنهاد مذاکره اوباما با ایران و سرگیری احتمالی این مذاکرات می تواند فضای جهانی و بین المللی را برای ایران تلطیف و نرم سازد اما اگر این مذاکرات از سوی ایران رد شود و یا اینکه به شکست بینجامد باعث تشدید فضای بین المللی بر علیه ایران خواهد شد چرا که ایران را کشوری غیرمنطقی معرفی خواهد کرد که طرفدار گفتگو نیست.

حربه اصلی دموکرات ها در وادار کردن سایر کشورها به تبعیت استفاده از تحریم بوده است و تا پیش از بوش، تحریم های ایران را روسای جمهور دموکرات (کارتر و کلینتون) وضع کردند و دیگران نیز تمدید کردند. انتظار می رود که اوباما نیز از این ابزار استفاده کند اما ذکر این نکته ضروری است که بوش به دنبال طرح مساله هسته ای از هر دو ابزار تهدید نظامی و تحریم بر علیه ایران استفاده کرد و به نظر می رسد که دیگر جایی برای تحریم بیشتر ایران وجود ندارد، مگر آنکه اوباما بتواند جبهه بین المللی جدیدی علیه ایران شکل دهد.

حمید نساج، دانشجوی دکترای علوم سیاسی

گروه جامعه و سیاست