تبیان، دستیار زندگی
درحدود 50 نوع اختاپوس وجود دارد. آنها نرم تنانی هستند که در دریا زندگی می کنند. کلمه اختاپوس، به معنای هشت پاست اما شاخک های این جانور را بازو، می نامند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختاپوس

اختاپوس

درحدود 50 نوع اختاپوس وجود دارد. آنها نرم تنانی هستند که در دریا زندگی می کنند. کلمه اختاپوس، به معنای هشت پاست اما شاخک های این جانور را بازو، می نامند.

اختاپوس،با هوشترین جانور درمیان بی مهرگان است. این حیوان را می توان آموزش داد تا راه خود را در مسیرهای پر پیچ و خم بیابد و نیز مواردی همچون باز کردن چوب پنبه ی ظرفهای شیشه ای را که درون آن، غذا باشد، یاد بگیرد

بیشتر اختاپوسها، به اندازه ی مشت دست هستند، بازوهای انواع بسیار بزرگ آنها به 9 متر هم می رسد. اندام های مکنده ی بازوی اختاپوس، ماهی یا سایر طعمه ها را محکم می گیرند و سپس شاخک های اختاپوس، قربانی رابه سوی دهان می برند. این اندامها، همچون منقار پرندگان، محکم و نوک تیز هستند.

اختاپوس

اختاپوس،خود را درون شکاف ها و غارهای اعماق آب، پنهان می کند و برای یافتن غذا، در بستر آب به جستجو می پردازد.

کلمه اختاپوس، به معنای هشت پاست اما شاخک های این جانور را بازو، می نامند.

دو چشم بزرگ این جانور، دائما مراقب دشمن است و درصورت احساس خطر، با پاشیدن مایعی مرکب مانند، دشمن را گیج می کند. این مایع مرکبی، همچون ابر، درون آب غوطه ور می شود. اختاپوس قادر است در حالی که به ظاهر قسمت جلو را هدف گرفته، از روزنه هایی که در قسمت پشت بدنش قرار دارد، آب را با فشار زیاد به سمت عقب، بپاشد.

اختاپوس

اختاپوس،با هوشترین جانور درمیان بی مهرگان است. این حیوان را می توان آموزش داد تا راه خود را در مسیرهای پر پیچ و خم بیابد و نیز مواردی همچون باز کردن چوب پنبه ی ظرفهای شیشه ای را که درون آن، غذا باشد، یاد بگیرد.

دو چشم بزرگ این جانور، دائما مراقب دشمن است و درصورت احساس خطر، با پاشیدن مایعی مرکب مانند، دشمن را گیج می کند.

مردم برخی از کشورها، به ویژه کناره های دریای مدیترانه،به طور منظم  از غذا هایی با گوشت اختاپوس تغذیه می کنند.

برگرفته از:  دایره المعارف کودک و نوجوان

********************************************

مطالب مرتبط

جوهر رنگی دارم

پیدایش دریا

جنگلی زیر آب

چرا یخ روی آب شناور می‌ماند؟

آیا در دریاها و اقیانوس‌ها هم کوه وجود دارد؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.