دیه گو آرماندو مارادونا بازیکن افسانه ای و اسطوره ای فوتبال جهان به عنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین انتخاب شد. در همین راستا تصمیم گرفتیم ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلبوم تصاویر مارادونا (1)

دیه گو آرماندو مارادونا بازیکن افسانه ای و اسطوره فوتبال جهان  به عنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین انتخاب شد. در همین راستا تصمیم گرفتیم آلبوم تصاویر کاپیتان پیشین تیم ملی آرژانتین را در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین گفتنی است به زودی کلیپ ها و صحنه های زیبا از دوران بازیگری وی را می توانید در قسمت کلیپ های ورزشی مشاهده کنید.

<>
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا
 • دیگو مارادونا
  دیگو مارادونا