تبیان، دستیار زندگی
آدمـى هـر قـدر هـم كـه پـاك باشد، هنگامى كه با ناپاكان ، رفاقت و نشست و برخاست مى نماید، بـیمارى اخلاقی شخص فاسد ، بسان مرضى مسرى در او سرایت مى كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با این روش ، دوستت را بشناس!

امان از دوستان ناباب

روز جوانی یا روز جوان

آدمـى هـر قـدر هـم كـه پـاك باشد ، هنگامى كه با ناپاكان ، رفاقت و نشست و برخاست مى نماید ، بـیمارى اخلاقی شخص فاسد ، بسان مرضى مسرى در او سرایت مى كند .

كـسى كه به فضیلت خود مغرور است و از معاشرت مردم سفله پرهیز نمى كند ، مانند كسى است كه خانه خود را در گذرگاه سیل استوار مى كند ، به این خیال كه قدرت سیل در اساس خانه اش رخنه نخواهد كرد.

گاه بدون این كه خودش هم متوجه شود ، بر اثر رفاقت با نااهلان ، به گونه اى متاثر مى شود كه ناخود آگاه از همه جهت به آن ها شبیه مى گردد . افكار، اعمال ، برخورد و سایر كارهایش ، نمونه و نشانگر شخص فاسد مى شود .بـه هـمـان میزان كه دوست پاك ، در روحیه ی آدمى ناخودآگاه اثر خوب مى گذارد و نقش بسیار مهمى در پیشرفت انسان دارد ، دوست ناباب نیز در سقوط و انحطاط بشر نقش دارد .

گاهى جوانان ، تصور مى كنند انسان اگر خودش پاك باشد ،هیچ كس نمى تواند در او اثر بگذارد ، از این رو مهم نیست انسان كجا مى رود و با چه كسى دوست مى شود .اما این تصور، تصورى غلط و تفكرى شیطانى براى انحراف انسان است .

قرآن كریم درسوره مـدثـر ، رفـاقـت و هـمـنـشـیـنى با انسان هاى فاسد را از علل جهنمى شدن اهل دوزخ مى داند .

بـا نـظر به اهمیت مساله و براى این كه جوانان ، شناخت بیشترى از دوستان ناباب پیدا كنند و در ایـن راه ، مـوفـق بـاشـند ، نشانه هاى دوستان فاسد را ذكر مى كنیم :

 بـى تقیدى به دستورات الهى :

كسانى كه به دستورهاى الهى پاى بند نیستند و حكم الهى را زیر پا مـى گذارند و از روى تعمد و آگاهى از ارزش هاى اسلامى فاصله گرفته اند و در مسیر طغیان و گـنـاه افتاده اند ، شایسته دوستى نیستند ، باید از آنها فاصله گرفت ، همان گونه كه آنها از خدا و تقوا فاصله گرفته اند.

تملق و چاپلوسى :

علامت دیگر دوستان ناباب چابلوسى است .عده اى براى این كه در دوستان خود نـفوذ كنند و بر قلب و روح آنان حاكمیت نمایند به چاپلوسى مى پردازند و دوستان خود را از آنچه هستند بزرگ تر توصیف مى كنند تا نشان دهند شدیدا به آنها محبت دارند و در نتیجه هركارى كه پیشنهاد كردند با موافقت آنها مواجه شوند .

كسانى كه بیش از اندازه به ستایش انسان مى پردازند، دشـمنان واقعى و دوستان ظاهرى هستند.

كسى كه بى جهت به ستایش افراد مى پردازد ، در مواقع لزوم هم بى جهت به سرزنش آنها خواهد پرداخت .

ارتباط با ناپاكان :

از نشانه هاى دوستان ناباب ، این است كه با افراد ناپاك ارتباط دارند .باید كسى را به دوستى انتخاب كرد كه با افراد ناباب رفاقت و رفت و آمد نداشته باشد .كسى كه با افراد فاسد و لا ابـالـى دوست باشد خودش هم ناپاك است ، گرچه به ظاهر خود را از آنها جدا بداند ، زیرا امكان ندارد افراد پاك، با افراد ناپاك دوست باشند .حتما وجه مشتركى در آنها هست كه با هم رفت و آمد دارند .

شناخت دوستانِ دوستان لازم است تا انسان ، فریب افراد دوست نما را نخورد.

وسـوسـه گـر:

عـلامـت دیگر دوستان نااهل ، این است كه انسان را با حالت به ظاهر دلسوزانه و با جملات زیبا و وسوسه انگیز به كار شر دعوت مى كنند .كار شر چیزى است كه خلاف رضاى حق و خلاف فطرت و عقل سلیم باشد .

كسانى كه انسان را به كار شر دعوت مى كنند ، یـا از روى جهالت و نادانى است یا از روى تعمد و نقشه .در هر صورت ، عمل كردن به دعوت آنان ، اثـرهـاى سوء خود را به جا مى گذارد .

جمله هایى كه گاه به گاه چنین دوستانى بیان مى كنند ، چنین است : بابا جوانى است باید خوش بـاشى ، زندگى دوروزه  مى گذرد ، حالا این كار را مى كنیم ، بعدا خوب مى شویم ،  و امثال این جمله ها .

بدون شك ، بیان این كلمات وسوسه انگیز به هر عنوانى و از طرف هر كسى كه باشد ، همچون جرقه اى كه در فضاى آكـنـده از گاز، روشن مى گردد و همه چیز را مى سوزاند ، آتش غرایز جوان را شعله ور مى كند و ارزش هـاى اخلاقى و فضایل انسانى را در وجود او به آتش مى كشاند و به خاكستر شهوت پرستى تبدیل مى نماید .

منبع : كتاب "با جوانان "– نویسنده : آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

مقالات مرتبط :

اخلاق نیكو از ویژگی های یك دوست خوب است.

یك دوست خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

ضرورت انتخاب دوست

دوستی از دوجنس مخالف

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.