تبیان، دستیار زندگی
متن کامل نامه آقای احمدی نژاد خطاب به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادی حوزوی به این شرح است:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در خواست هم ا ندیشی رئیس جمهور پیرامون مسائل اقتصادی ازصاحب نظران حوزه

    نامه، آقای احمدی نژاد،  علما و صاحب نظران،   اقتصادی ،حوزوی

متن کامل نامه آقای احمدی نژاد خطاب به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادی حوزوی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

بالاخره ضعف های بنیادین تئوری ها و نظامات اقتصادی سرمایه داری از پرده برون افتاد و نتایج مخرب آن بر فرهنگ ، امنیت و سلامت جامعه بشری آشکار شد .

تشویق روحیه فردگرایی و لذت جویی افراطی ، توسعه فواصل طبقاتی و فقر در مقیاس ملی و جهانی ، زمینه سازی لشکر کشی ها و تجاوزها و اشغالگری ها، هدم کرامت و شرافت انسانی وارزش های والای اخلاقی ، توجیه تخلفات اقتصادی، معاملات ربوی و غش در معامله و کنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوریها و معادلات و مدلهای اقتصادی ، تبیین سیاستهای اقتصادی گذرا و متغیر دولتهای آمریکا و اعطای عنوان علمی به آنان و تحمیل به سایر کشورها و مدیران اقتصادی به نام علم اقتصاد و برقراری حصار غیر قابل خدشه علمی پیرامون آن و از این طریق گره زدن یک طرفه منابع و اقتصاد سایر ملتها به اقتصاد سرمایه داری و باز کردن مسیر انتقال مشکلات نظام سرمایه داری به دیگران و پرکردن خلاها و تامین هزینه ها و خسارات این نظام از جیب ملتهای مظلوم تنها بخشی از دستاوردهای نظام اقتصادی مادی برای بشریت امروز است که انعکاس آن امروز دامن کشورهای واضع و عامل را گرفته است .

احکام الهی در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه ، کرامت انسانی ، رشد پایدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادی و درخدمت تعالی و کمال جامعه و انسان است .

تحت حاکمیت قوانین الهی ، رشد اقتصادی و عدالت نه در تضاد با یکدیگر بلکه در همراهی و مقوم هم هستند .

عدالت بدون رشد اقتصادی توزیع فقر و رشد اقتصادی بدون عدالت ، توسعه نابرابری است. دولت نه کارفرما بلکه خادم و خدمتگزار ، هادی و حامی تلاش های سازنده و مثبت اقتصادی و متعادل کننده و ضامن توسعه و تحکیم عدالت در روابط است.

علیرغم وجود چارچوبهای نظری برای شکل دهی یک اقتصاد سالم ، انسانی ، پویا و عادلانه و همچنین فراهم بودن محملهای قانونی و اجتماعی برای مهندسی مدل های اقتصادی مبتنی بر احکام الهی، هنوز در عرصه عمل، کار چندانی انجام نشده است.

امروز همراهی همه علما و دانشمندان علوم اقتصادی واجتماعی دانشگاهها و حوزه های علمیه برای سازماندهی یک کارشناسی عالمانه و مجاهدت انسانی و ملی در طراحی و تدوین و اجرای الگوهای نوین اقتصادی نه تنها در مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت یک ضرورت فوری است .

امیدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پیرامون سوالات زیر زمینه را برای یک هم اندیشی ملی و تاریخی بین همه نخبگان اقتصادی و اجتماعی کشور به خصوص صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی بیش از گذشته فراهم سازید .

درخواست مشابهی از اساتید و متخصصان دانشگاهی نیز شده است و امید است با دریافت نظرات ، مقدمات یک همایش تخصصی مشترک پیرامون موضوع طی یک ماه آینده مهیا گردد.

دبیر خانه کارگروه اقتصادی آماده دریافت نظرات عزیزان است.

1- عوامل اصلی و زیربنایی مشکلات امروز اقتصادی جهان و به ویژه غرب چیست؟

2- جایگاه و نقش اصلی اقتصاد در زندگی اجتماعی و فردی و تعالی فرد و جامعه چیست؟

3- آیا عدالت یک امر مجرد و تبعی است یا یک امر ذاتی و ناشی از ماهیت احکام و رفتار است؟

4- الگوی تولید و توزیع و مصرف مناسب کدام است و نقطه اتصال ارزش های دینی با چگونگی تولید و مصرف کجاست؟

5- نقش دقیق و عملیاتی دولت در تنظیم بازار و روابط اقتصادی و کف و سقف آن در شرایط گوناگون چیست؟

6- نقش پول و مقررات پولی و مالی ، خلق پول ، سفته بازی و بازار سرمایه در ایجاد وضع فعلی و چگونگی آن در یک اقتصاد انسانی و عادلانه چیست؟

7- ردپای ربا و توجیه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار اقتصادی فعلی و راهکار شناسایی و مقابله با آن کدام است؟

8- آیا سازماندهی ، تشکیلات و ظرف ترتیبات اداری که برای هدایت یک اقتصاد مبتنی بر صرفا انگیزه های مادی و دنیا طلبی و زیاده خواهی و اقتصاد مبتنی بر ربا تنظیم شده و شکل گرفته و نهادینه شده است، می تواند جوابگوی یک اقتصاد متعالی مبتنی بر پیشرفت ، عدالت ، کرامت انسانی و فضایل اخلاقی با ارزش های الهی باشد؟

محمود احمدی نژاد