تبیان، دستیار زندگی
هر چیز خصوصیات خاص خود را دارد و برای استفاده خاصی است و شباهت دو چیز، دلیل بر یکی بودن ویژگی‌های آنها نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آجر پختنی است؛ اما خوردنی نیست

آجر

توضیح:

هر چیز خصوصیات خاص خود را دارد و برای استفاده خاصی است و شباهت دو چیز، دلیل بر یکی بودن ویژگی‌های آنها نیست.

کاربرد:

وقتی بخواهند تفاوت دو چیز را که فقط از نظر ظاهر به هم شبیه هستند، بیان کنند، می‌گویند: «آجر پختنی است؛ اما خوردنی نیست.

مشابه:

نه هر که سر بتراشد، قلندری داند.

هر گردی، گردو نیست.

هر که ریش دارد، بابا نیست.

نه هر که آیینه سازد، سکندری داند.

آخر این غوره نوخاسته کی حلوا شد؟

غوره

کاربرد:

1- این مثل برای کسی به کار می‌رود که بدون اطلاع و آگاهی، در کاری یا صحبتی مداخله کند. با بیان این ضرب‌المثل به او یادآوری می‌شود که هنوز خیلی مانده تا شایستگی و استادی و آگاهی لازم را پیدا کند.

2- همچنین می‌توان تعبیری مثبت از آن داشت و آن را هنگامی استفاده کرد که از کسی توقع اظهار نظری مفید یا آگاهی و علم به چیزی را نداشته باشیم؛ ولی در شرایط و موقعیتی متوجه شویم که او بسیار روشن و آگاه و داناست و با بیان این ضرب‌المثل، تعجب و حیرت خود را از رشد و آگاهی او بیان کنیم.

اقتباس: فوت کوزه‌گری

مصطفی رحمان دوست

***********************

مطالب مرتبط

آب حیات نوشیده است

آب شد و به زمین فرو رفت

آب و گاوشان یکی است

آب قیمتی ندارد، آبرو مثقالی هزار تومان است

آب و روغن قاطی کرده

آبشان از توی یک جوی نمی‌رود

آب روی چرخ آسیاب کسی ریختن

آدم خودش بمیرد ، هوادارش نمی میرد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.