تبیان، دستیار زندگی
رئیس سازمان تیلبغات اسلامی کشور گفت : در جشنواره فیلم رویش دین و هنر مکمل یکدیگرند. حجت الااسلام سید مهدی خاموشی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم رویش افزود: جشنواره فیلم رویش می تواند پلی برای رسیدن به دیگر اهداف دینی و اسلامی باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهمترین رکن جشنواره رویش آمیزش هنر و دین است

دکتر سید مهدی خاموشی

رئیس سازمان تیلبغات اسلامی کشور گفت : در جشنواره فیلم رویش دین و هنر مکمل یکدیگرند.

حجت الااسلام سید مهدی خاموشی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم رویش افزود: جشنواره فیلم رویش می تواند پلی برای رسیدن به دیگر اهداف دینی و اسلامی باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر نگاه مستقیم دینی در تولیدات این جشنواره به عرصه ظهور رسیده حال باید گام بلندتر و محکم تری در این زمینه برداشت.

خاموشی با اشاره به این مهم که تولید اثری در خصوص مقاومت مردم فلسطین، می تواند اثر دینی تعریف شود، افزود: مهمترین وجه تمایز دین ما با سایر ادیان اومانیستی، همین ارتیاط انسان با خداست که در این جشنواره رکن اول قرار گرفته است.

جشنواره فیلم رویش می تواند پلی برای رسیدن به دیگر اهداف دینی و اسلامی باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: همه هنرمندان باید به سمت و سیاق این جشنواره پیش روند و اگر چنین شود ما تنها قسمتی از مسئولیت بندگی خود را انجام داده ایم.

وی در ادامه تعریف جامع تولید آثار دینی را منطبق بر همه جانبه نگری اسلام دانست و افزود: تولید آثار دینی یعنی ارتباط دو سویه خدا و انسان که در بعد انسان همان مفهوم بندگی است.

وی در پایان پسوند جشنواره دینی را به دنبال جشنواره رویش بسیار پر محتوی دانست و خاطر نشان کرد: اختتامیه جشنواره چهارم رویش یعنی افتتاح جشنواره پنجم، پس باید دانست که رشد یک جشنواره باید از انتهای جشنواره گذشته آغاز شود.

منبع : مهر