تبیان، دستیار زندگی
دهمین دوره انتخابات کمیته ملی المپیک عصر روز سه شنبه هفتم آبانماه برگزار شد و علی آبادی ........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتخابات کمیته ملی المپیک از نگاه دوربین

دهمین دوره انتخابات کمیته ملی المپیک عصر روز سه شنبه هفتم آبانماه برگزار شد و علی آبادی به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد. تصاویر انتخابات کمیته ملی المپیک  را اینجا ببینید.

 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • افشارزاده دبیر کل جدید کمیته ملی المپیک
  افشارزاده دبیر کل جدید کمیته ملی المپیک
 • علی آبادی
  علی آبادی
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • علی آبادی رئیس جدید مجمع کمیته ملی المپیک
  علی آبادی رئیس جدید مجمع کمیته ملی المپیک
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • اکفاشیان
  اکفاشیان
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • افشارزاده
  افشارزاده
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
 • انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد
  انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شد