تبیان، دستیار زندگی
هیئت دولت با پذیرفته شدن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در پی موافقت هیئت وزیران:

هزینه احداث مساجد و مدارس علمیه مالیات محسوب می‌شود

     هیئت وزیران،هزینه، احداث مساجد ، مدارس علمیه، مالیات

هیئت دولت با پذیرفته شدن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در راستای ارتقاء جایگاه علم و دین در جامعه و با هدف ترویج ساخت مساجد، مصلاها و مدارس علمیه در کشور با پذیرفته شدن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موافقت کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مصوبه‌ای با تلقی شدن کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موافقت کرد.

این مصوبه در تاریخ 5/8/1387 از سوی دکتر پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.