تبیان، دستیار زندگی
1- بهترین سیاست صداقت است. (سروانتس) 2- حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو كن. ( ولتر ) 3- حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو كنید. ( دكارت ) 4- در تمام اخلاق رذیله و كارهای زشت هیچ گناهی به اندا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در محضر بزرگان جهان

1- بهترین سیاست صداقت است. (سروانتس)

2- حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو كن. ( ولتر )

3- حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از هرگونه تعصب جستجو كنید. ( دكارت )

4- در تمام اخلاق رذیله و كارهای زشت هیچ گناهی به اندازه ی تهمت ، بزرگ نیست. ( وحید دستگردی )

5- قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد. ( گوته )

6- كسی كه بر دیگران حكومت می كند باید نخست حاكم بر خود باشد. ( فیلیپ ماسینجر)

7- آدم عاقل برای هر پیشامد ناگواری مهیاست. ( محمد حجازی)

8- هر كس آن چیزی را كه ندارد رسیدن به آن را خوشبختی می داند. ( سعید نفیسی )

9- خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهكاری است. ( برتولت برشت)

10- حیله و خیانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. ( لارش فوكو )

11- فساد دره عمیقی است كه هر كه به قله ی آن بَر شود به قعرش اندر افتد. ( ؟ )

12- آدم دانا هر قدمی كه برمی دارد، جای قدم دیگری نمایان و روشن خواهد شد. ( محمد حجازی)

13- تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است كه بخواهیم با صابون ذغال را سفید كنیم. ( كیتز )

14- بدبخت كسی كه از روزگار باج زیبایی بخواهد؛ عاقبت ، روزگار از او صد چندان خراج و جریمه خواهد گرفت. ( محمد حجازی )

15- دانا انتظار ندارد كارهای او مورد تمجید و تحسین قرار گیرد. ( لائوتسه )