تبیان، دستیار زندگی
كیفیت شكیبایی در راستای هدف شما در ایجاد یك خود(Self) آرام تر و با محبّت تر راه درازی می پیماید، هر چه بیشتر شكیبا باشید، به جای آن كه پافشاری كنید كه زندگی دقیقاً همان چیزی باشد كه شما می خواهید، بیشتر آنچه را كه هست پذیرا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صبورتر باشید

كیفیت شكیبایی در راستای هدف شما در ایجاد یك خود(Self) آرام تر و با محبّت تر راه درازی می پیماید، هر چه بیشتر شكیبا باشید، به جای آن كه پافشاری كنید كه زندگی دقیقاً همان چیزی باشد كه شما می خواهید، بیشتر آنچه را كه هست پذیرا خواهید شد. بدون شكیبایی زندگی فوق العاده نومید كننده است. شما به آسانی ناراحت، نگران و عصبانی می شوید. "شكیبایی" بـُعدِ راحتی و پذیرش را به زندگی تان اضافه می كند. شكیبایی برای آرامش درون لازم است.

شكیباتر شدن دلتان را به روی لحظه حاضر می گشاید، حتی اگر آن را نپسندید ؛ اگر در راه بندان گیر كرده اید و برای قرار ملاقاتی تأخیر دارید، گشودن دل به روی لحظه حاضر به معنی آن است كه هنگام ساختن گلوله برفی گرفتاری ذهنی، پیش از آن كه اندیشه تان از كنترل خارج شود مچ خود را گرفته اید و با ملایمت به خود یادآور شده اید كه آرام باشید. شاید هم زمان مناسبی برای نفس كشیدن و نیز فرصتی برای یادآوری این نكته به خود باشد كه در برنامه بزرگتر زندگی ، تأخیر داشتن «كم اهمیت» است.

شكیبایی، دیدن بی گناهی در دیگران را نیز در بر می گیرد. من و همسرم ،  دو فرزند خردسال چهار و هفت ساله داریم. بسیاری از اوقات، هنگامی كه من مشغول نوشتن این كتاب بوده ام، دختر چهار ساله مان وارد دفترم شده و كارم را قطع كرده است كه می تواند برای یك نویسنده مایه درهم ریختگی باشد. آنچه كه من یاد گرفته ام انجام دهم (بیشتر وقت ها) این است كه به جای این كه فكرم را روی نشانه های بالقوه قطع كار توسط دخترم متمركز كنم («كار تمام نخواهد شد، رشته افكارم را از دست خواهم داد، امروز این تنها فرصت من برای نوشتن بود» و ...)، بی گناهی را در رفتار او ببینم. من به خودم یادآور می شوم كهچرا او به دیدن من می آید – چون مرا دوست دارد، نه این كه برای خراب كردن كارم دسیسه می كند. وقتی به یاد می آورم كه بی گناهی را ببینم، بی درنگ یك حس شكیبایی به وجود می آورم و توجّهم به لحظه حاضر بر می گردد. هر عصبانیتی كه ممكن است ایجاد شده باشد از بین می رود و من یكبار دیگر به خود یادآور می شوم كه با داشتن دو فرزند این چنین زیبا چقدر خوشبخت هستم. من فهمیده ام كه اگر عمیقاً بنگرید، تقریباً همیشه می توانید بی گناهی را در سایر اشخاص و در موقعیت های بالقوه نومید كننده ببینید. وقتی كه عمیق نگاه كنید شخصی شكیباتر و آرامتر خواهید شد و به طرزی عجیب شروع می كنید از لحظات بسیاری لذت ببرید كه پیشتر شما را نومید می كرد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.