تبیان، دستیار زندگی
هفته نخست از دور رفت رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای ایران اواخر هفته گذشته با برگزاری 3 دیداردر شهرهای مختلف برگزار شد و .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه کامل لیگ برتربسکتبال

برنامه کامل لیگ برتربسکتبال

آرارات و هیات بسکتبال شهرکرد شگفتی سازان هفته نخست

هفته نخست از دور رفت رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای ایران اواخر هفته گذشته با برگزاری 3 دیداردر شهرهای مختلف برگزار شد و تیمهای مهرام ،آرارات وهیات بسکتبال شهرکرد مقابل حریفان به برتری دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی تبیان ، در هفته اول این بازیها تیم بسکتبال مهرام (قهرمان فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران) در سالن آزادی تهران مقابل تیم جوان وجویای نام هیات بسکتبال خراسان رضوی قرار گرفت و موفق شد این تیم را با حساب 76بر71 شکست دهد. دردیگر بازی این هفته نیز تیم بسکتبال آرارات تهران با آنکه از وجود بازیکن خارجی نیز استفاده نمی کرد، توانست در خانه مقابل تیم شهرداری گرگان که امسال 3 بازیکن غیر بومی (فرید زرقی، سیامک ویسی ومهدی عسگرنژاد) را دراختیار گرفته است به یک پیروزی با ارزش دست یابد. این بازی در خاتمه با حساب 94بر92 به نفع یاران عباس آقاکوچکی وقاسم کیانی به پایان رسید. در آخرین بازی این هفته نیز تیم بسکتبال شهر کرد شگفتی ساز شد و تیم مدعی بیم مازندران را با حساب84 بر79 با شکست بدرقه کرد.

طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی کمیته مسابقات وداوران فدراسیون بسکتبال قرار بود در هفته نخست این بازیها 6 دیدار برگزار شود که به دلیل مشکلات موجه مطرح شده ازسوی تیمهای صباباتری، دانشگاه آزاد وذوب آهن دیدار این تیمها به ترتیب مقابل ترکتور سازی کردستان ، پتروشیمی بندر امام وهیات بسکتبال لنگرود به زمان دیگری موکول شد. همچنین در هفته نخست این بازیها تیم بسکتبال لوله a.s شیراز استراحت داشت. برنامه کامل دوررفت این بازیها به قرار زیر است:

لیگ برتر بسکتبال(صباباتری-مهرام)  86

هفته دوم (پنجشنبه 9/8/87)

*ساعت18: دانشگاه آزاد- صباتری قم (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: ذوب آهن اصفهان- آرارات تهران ( سالن ملت اصفهان)

* ساعت16: تراکتور سازی کردستان- لوله a.s شیراز(سالن سنندج)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود- مهرام تهران ( سالن لنگرود)

* ساعت16: بیم مازندران- پتروشیمی بندرامام (سالن بابل)

* ساعت16: شهرداری گرگان- هیات بسکتبال شهرکرد (سالن امام خمینی"ره" گرگان)

در هفته دوم این بازیها تیم بسکتبال هیات بسکتبال خراسان رضوی استراحت خواهد داشت.

هفته سوم (پنجشنبه 16/8/87)

*ساعت18: لوله a.s شیراز - دانشگاه آزاد(سالن شهید دستغیب شیراز)

*ساعت16: مهرام تهران - آرارات تهران (سالن بسکتبال آزادی تهران)

* ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - هیات بسکتبال لنگرود ( تالار بسکتبال مهران مشهد)

* ساعت16: صباتری قم - بیم مازندران (سالن بسکتبال قم)

* ساعت16: هیات بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال تختی شهرکرد)

* ساعت16: شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی"ره" گرگان)

در هفته سوم این بازیها تیم بسکتبال تراکتور سازی کردستان استراحت خواهد داشت.

هفته چهارم (پنجشنبه 23/8/87)

*ساعت16: هیات بسکتبال شهرکرد - مهرام تهران (سالن بسکتبال تختی شهرکرد)

*ساعت16: آرارات تهران - هیات بسکتبال خراسان رضوی (سالن بسکتبال آرارات)

* ساعت16: بیم مازندران - لوله a.s شیراز(سالن بابل)

* ساعت20: دانشگاه آزاد تهران - تراکتور سازی کردستان (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: صباتری قم - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال قم)

*ساعت16: پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال ماهشهر)

در هفته چهارم این بازیها تیم هیات بسکتبال لنگرود استراحت خواهد داشت.

هفته پنجم (پنجشنبه 30/8/87)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - آرارات تهران (سالن لنگرود)

*ساعت16: تراکتور سازی کردستان - بیم مازندران (سالن بسکتبال سنندج)

* ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال مهران مشهد)

*ساعت16: شهرداری گرگان - لوله a.s شیراز(سالن امام خمینی"ره" گرگان)

* ساعت16: مهرام تهران – پتروشیمی بندر امام (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: ذوب آهن اصفهان – صباباتری قم (سالن ملت اصفهان)

در هفته پنجم این بازیها تیم هیات بسکتبال دانشگاه آزاد استراحت خواهد داشت.

لیگ برتر بسکتبال(صباباتری-مهرام)  86

هفته ششم (پنجشنبه 7/9/87)

*ساعت16: صباباتری قم - مهرام تهران (سالن بسکتبال قم)

*ساعت16: بیم مازندران - دانشگاه آزاد تهران (سالن بابل)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن لنگرود)

*ساعت16: تراکتور سازی کردستان - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال سنندج)

*ساعت16: پتروشیمی بندر امام - هیات بسکتبال خراسان رضوی (سالن بسکتبال ماهشهر)

* ساعت16: لوله a.s شیراز- ذوب آهن اصفهان(سالن شهید دستغیب شیراز)

در هفته ششم این بازیها تیم آرارات تهران استراحت خواهد داشت.

هفته هفتم (پنجشنبه 14/9/87)

*ساعت16: شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران (سالن امام خمینی"ره" گرگان)

*ساعت16: مهرام تهران - لوله a.s شیراز(سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: آرارات تهران - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال آرارات)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - پتروشیمی بندرامام (سالن لنگرود)

*ساعت16: ذوب آهن اصفهان - تراکتور سازی کردستان (سالن ملت اصفهان)

*ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - صباباتری قم (سالن بسکتبال مهران مشهد)

در هفته هفتم این بازیها تیم بیم مازندران استراحت خواهد داشت.

هفته هشتم (پنجشنبه 21/9/87)

*ساعت16: تراکتور سازی کردستان - مهرام تهران (سالن بسکتبال سنندج)

*ساعت16: بیم مازندران - شهرداری گرگان (سالن بابل)

*ساعت16: پتروشیمی بندرامام - آرارات تهران (سالن بسکتبال ماهشهر)

*ساعت16: دانشگاه آزاد تهران - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: صباباتری قم - هیات بسکتبال لنگرود (سالن بسکتبال قم)

*ساعت16: لوله a.s شیراز - هیات بسکتبال خراسان رضوی (سالن شهید دستغیب شیراز)

در هفته هشتم این بازیها تیم هیات بسکتبال شهرکرد استراحت خواهد داشت.

هفته نهم (پنجشنبه 28/9/87)

*ساعت16: مهرام تهران - دانشگاه آزاد تهران (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: آرارات تهران - صباباتری قم (سالن بسکتبال آرارات)

*ساعت16: هیات بسکتبال شهرکرد - پتروشیمی بندرامام (سالن بسکتبال تختی شهرکرد)

*ساعت16: ذوب آهن اصفهان - بیم مازندران (سالن ملت اصفهان)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - لوله a.s شیراز(سالن لنگرود)

*ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - تراکتور سازی کردستان (سالن بسکتبال مهران مشهد)

در هفته نهم این بازیها تیم بسکتبال شهرداری گرگان استراحت خواهد داشت.

هفته دهم (پنجشنبه 5/10/87)

*ساعت16: بیم مازندران - مهرام تهران (سالن بابل)

*ساعت16: لوله a.s شیراز - آرارات تهران (سالن شهید دستغیب شیراز)

*ساعت16: دانشگاه آزاد تهران - هیات بسکتبال خراسان رضوی (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: شهرداری گرگان - ذوب آهن اصفهان (سالن امام خمینی"ره" گرگان)

*ساعت16: صباباتری قم - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قم)

*ساعت16: تراکتور سازی کردستان - هیات بسکتبال لنگرود (سالن بسکتبال سنندج)

در هفته دهم این بازیها تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام استراحت خواهد داشت.

 لیگ برتربسکتبال

هفته یازدهم (پنجشنبه 12/10/87)

*ساعت16: مهرام تهران - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - دانشگاه آزاد تهران (سالن لنگرود)

*ساعت16: پتروشیمی بندرامام - صباباتری قم (سالن بسکتبال ماهشهر)

*ساعت16: هیات بسکتبال شهرکرد - لوله a.s شیراز (سالن بسکتبال تختی شهرکرد)

*ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - بیم مازندران (سالن بسکتبال مهران مشهد)

*ساعت16: آرارات تهران - تراکتور سازی کردستان (سالن بسکتبال آرارات)

در هفته یازدهم این بازیها تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان استراحت خواهد داشت.

هفته دوازدهم (پنجشنبه 19/10/87)

*ساعت16: دانشگاه آزاد تهران - آرارات تهران (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: ذوب آهن اصفهان - مهرام تهران (سالن ملت اصفهان)

*ساعت16: لوله a.s شیراز - پتروشیمی بندرامام (سالن شهید دستغیب شیراز)

*ساعت16: شهرداری گرگان - هیات بسکتبال خراسان رضوی (سالن امام خمینی"ره" گرگان)

*ساعت16: تراکتور سازی کردستان - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال سنندج)

*ساعت16: بیم مازندران - هیات بسکتبال لنگرود (سالن بابل)

در هفته دوازدهم این بازیها تیم بسکتبال صباباتری قم استراحت خواهد داشت.

هفته سیزدهم (پنجشنبه 26/10/87)

*ساعت16: دانشگاه آزاد تهران - هیات بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال آزادی تهران)

*ساعت16: لوله a.s شیراز - صباباتری قم (سالن شهید دستغیب شیراز)

*ساعت16: هیات بسکتبال خراسان رضوی - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال مهران مشهد)

*ساعت16: پتروشیمی بندرامام - تراکتور سازی کردستان (سالن بسکتبال ماهشهر)

*ساعت16: هیات بسکتبال لنگرود - شهرداری گرگان (سالن لنگرود)

*ساعت16: آرارات تهران - بیم مازندران (سالن بسکتبال آرارات)

در هفته سیزدهم این بازیها تیم بسکتبال مهرام تهران استراحت خواهد داشت.