تبیان، دستیار زندگی
شیخ محمود شحات انور تنها 24بهار را تجربه كرده اما تربیتها و آموزشهای پدر، او را به حدی رسانده كه اكنون می تواند پا جای پدر بگذارد و به عنوان خلف صالح او یاد و خاطره تلاوتهای زیبا و ماندگار پدر را در به نیکی زنده نگه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خلف صالح پدر

محمود شحات انور

آشنایی با استاد محمود شحات انور

ماه رمضان امسال برای جمع زیادی از هموطنان در برخی شهرهای كشور حال و هوای دیگری داشت، به این دلیل كه عطر و بوی تلاوتهای به یاد ماندنی استاد مسلم قرآن شحات انور را از حنجره فرزندش شیخ محمود شحات انوراستشمام كردند و دل و جان خود را در جاری تلاوتهای نورانی این استاد جوان عطرآگین ساختند.

شیخ محمود شحات انور تنها 24بهار را تجربه كرده اما تربیتها و آموزشهای پدر، او را به حدی رسانده كه اكنون می تواند پا جای پدر بگذارد و به عنوان خلف صالح او یاد و خاطره تلاوتهای زیبا و ماندگار پدر را در به نیکی زنده نگه دارد.

او چنان زیبا و نیكو - همچون پدر بزرگوارش- تلاوت می كند كه اشك شوق ایرانیها را درمی آورد- این بیان را خود وی و اطرافیانش تصریح می كنند.

شیخ محمود فرزند استاد شحات انور در سن 12سالگی حفظ قرآن كریم را به پایان برد و توانست در همان سال مقام اول مسابقات بین المللی «لیله القدر» مصر را از آن خود كند. توفیقات وی در این راه مرهون زحمات پدرش و نیز برادر بزرگش انور می باشد.

صدای رسا، پرطنین، انعطاف پذیر به همراه تبحر و تسلط فراوان شیخ در پیاده سازی مقامها و دستگاههای موسیقیایی قرآن آنهم با حزن و ملاحتی که خاص خود اوست، هر شنونده ای را به سوی زیباییهای این کتاب آسمانی جذب می کند.

و اینک چند تلاوت مجلسی از استاد محمود شحات انور تقدیم شما

سور آل عمران، آیات 68-53، اعلی، شمس

Play

سوره کهف، آیات 26-13

Play

سوره نمل، آیات 35-15

Play

سور توبه(129-128)، کوثر

Play

سوره مریم، 31-1

Play