تبیان، دستیار زندگی
همیشه آرزو داشت آدم قد بلندی بشود مثل همسایه بالایی، آقای لولایی. صد وبیست بود، صد وهشتاد بشود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسایه بالایی، آقای لولایی

داستان همسایه

همیشه آرزو داشت آدم قد بلندی بشود

مثل همسایه بالایی، آقای لولایی.

صد وبیست بود، صد و هشتاد بشود

درست مثل همسایه بالایی، آقای لولایی

یک میله بارفیکس خرید و از سقف آویزان کرد

از سقف همسایه بالایی،آقای لولایی

 هفته اول یک سانت قد کشید

هفته دوم دو سانت

هفته سوم سه سانت...

و البته به کوری چشم همسایه بالایی، آقای لولایی

تازه، برای رشد بیشتر به پای خودش کود هم

می‌ریخت؛ کود شیمیایی

دور از چشم رقیب، یعنی همسایه بالایی، آقای لولایی.

موقع بارفیکس گاهی سقف ناله می‌کرد

سقف همسایه بالایی، آقای لولایی،

هفته پنجاهم ناگهان سقف پایین آمد

سقف همسایه بالایی، آقای لولایی

و جلوی چشم‌ها چهره آشنایی دید

کسی که عصبانی بود و با سرو روی خاکی زل زده بود به او.

او کسی نبود جز همسایه بالایی، آقای لولایی.

فرهاد حسن‌زاده

***************************

مطالب مرتبط

شیطان از آتش آفریده شده

فوت کوزه گری

آب حیات نوشیده است

احوالپرسی حاکم از بهلول

اسیران غار

پیغمبران را افاده نیست

دزد و بالزاک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.