تبیان، دستیار زندگی
از خواب که بیدار شدم، پستانکم نبود. هر چه دنبالش گشتم، آن را پیدا نکردم. جیغ زدم و نق نق کردم. هیچکس به من نگاه نکرد. چهار دست و پا رفتم کلاه آقا بزرگ را از روی پشتی برداشتم و آن را گذاشتم زیر موکت. بعد هم تند رفتم جوراب‌های داداشی را گرفتم. چه بوی بدی می
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانه در جست وجو

شیشه شیر

از خواب که بیدار شدم، پستانکم نبود. هر چه دنبالش گشتم، آن را پیدا نکردم. جیغ زدم و نق نق کردم. هیچکس به من نگاه نکرد. چهار دست و پا رفتم کلاه آقا بزرگ را از روی پشتی برداشتم و آن را گذاشتم زیر موکت. بعد هم تند رفتم

جوراب‌های داداشی را گرفتم. چه بوی بدی می‌داد! یک لنگه آن را گذاشتم توی یخچال، یک لنگه‌اش را هم بردم توی توالت و چپاندم توی آفتابه. بعد هم گوشواره‌های آبجی را یواشکی برداشتم. یک لنگه آن را گذاشتم توی کیف پول مامان

و لنگه دیگرش را توی جیب کت بابا جا دادم. آقا بزرگ دنبال کلاهش بود و داداشی دنبال جورابش، که دندان مصنوعی ننه جون را گذاشتم توی قابله غذا و روزنامه بابا را چپاندم توی کیف مدرسه آبجی. آبجی دنبال گوشواره‌هایش بود. صدای داد و

فریاد همه بلند شده بود و همه داشتند به من چپ‌چپ نگاه می‌کردند که زدم زیر گریه و بلند بلند گریه کردم. مامان بغلم کرد و هر چه دنبال پستانکم گشت، آن را پیدا نکرد. کم کم همه دنبال پستانک من گشتند و بالاخره آن را توی آشپزخانه

زیر گاز پیدا کردند. وقتی پستانکم پیدا شد، آن را گذاشتم توی دهنم و مک زدم و آرام آرام خوابم برد. اما هنوز همه دنبال وسیله‌های گم شده خودشان بودند و هر چیزی را که پیدا می‌کردند با تعجب داد می‌زدند و به من نگاه می‌کردند. اما من که خواب خواب بودم.

محسن عباسی

**************************

مطالب مرتبط

صورتی عزیزم

خواب و بیداری

خورشید شاه

آب زیر کاه 

شاید دوباره‌ همدیگر را پیدا كنیم

پسرک، گاری، شهربازی

قصه دو دوست

شاه ظالم

توجه: جواب سوال را در این لینك بخوانید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.