تبیان، دستیار زندگی
باشید چیزهایی را که دوست دارید، به‌دست آورید و گرنه باید آنچه را به دست آورید دوست بدارید. - هیچ وقت نمی‌توان با مشت گره شده دست کسی را به گرمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند حبه قند

- مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید، به‌دست آورید و گرنه باید آنچه را به دست آورید دوست بدارید.

مشت

- هیچ وقت نمی‌توان با مشت گره شده دست کسی را به گرمی فشرد.

- بدترین و خطرناک‌ترین جمله‌ این است. «همه این جوری‌اند.»

گل

- یا آنچنان باش که نشان می‌دهی یا آنچنان باش که هستی.

- هیچ شعری شاعر ندارد. هر خواننده‌ای شاعر آن لحظه‌ی شعر است.

*****************************

مطالب مرتبط

کاریکلماتور در کاریکلماتور

کاریکلماتور

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.