سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث زندگی نامه سالشمار حیات قطعاتی از اشعار مهدی اخوان ثالث (م. امید) در سال 1307 در مشهد به دنیا آمد و در 4 شهریور ماه 1369 درگذشت. اخوان را می توان از نخستین كسانی دانست ك...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

4 شهریور ماه سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث

زندگی نامهسالشمار حیات

قطعاتی از اشعارمهدی اخوان ثالث (م. امید) در سال 1307 در مشهد به دنیا آمد و در 4 شهریور ماه 1369 درگذشت.

اخوان را می توان از نخستین كسانی دانست كه به خوبی از عهده تحلیل دقیق شعر نیمایی- به ویژه از لحاظ وزن و قالب - برآمده و به درك آن نایل گشته است. اخوان وزن را با شعر فارسی همراز و همدم می دانست و نمی خواست آن را از شعر بگیرد. قافیه را هم برای تعادل و توازن و تناسب شعر لازم می دانست و آن را به كلی رد نمی كرد. در واقع اخوان مانند نیما وزن و قافیه را می پذیرفت اما هر دو را نیازمند گسترش می دانست.

وی در سال 1332 مدال طلاى مسابقه شعر فستیوال جوانان دموكرات را دریافت كرد و به كشور رومانى دعوت شد كه به این سفر نرفت.

از او مجموعه های ارغنون (1330)، زمستان (1335)، آخر شاهنامه (1338) ، از این اوستا (1344)، شكار (1345)، پاییز در زندان (1348)، بهترین امید (1348)، عاشقانه و كبود (1348)، و تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم، انتشار یافته است.