تبیان، دستیار زندگی
در داخل وان حمام یا در یك لگن بزرگ، کمی آب بریزید و چند آجر در کف آن و در داخل آب قرار دهید. سپس گلدان ها را بر روی آجرها بچینید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفر با خاطری آسوده

گیاهان آپارتمانی

هر ساله هنگام تعطیلات و مسافرت ها خانواده هایی که در فضای داخل خانه شان تعدادی گیاه آپارتمانی را پرورش می

دهند ، همواره دل نگران آبیاری آنها می شوند. برخی مسئولیت آبیاری را به همسایه و یا فامیل خود می سپارند ولی

بعضی دیگر که چنین امكانی را ندارند، به هنگام برگشتن با گیاهانی پژمرده روبه رو می شوند. در صورتی که می توانند با

به کارگیری یكی از چند راهكار زیر با خیالی آسوده به سفر بروند.

(1)  گلدان ها را کف حمام یا آشپزخانه بچینید و سطلی حاوی آب را در کنار هر گلدان و در سطحی بالاتر از آن قرار دهید.

پارچه ای نخی به اندازه یك متر یا بیشتر و به عرض حدود پنج سانتی متر آماده کنید و یك سر آن را از کنار

گلدان به داخل خاك فرو کنید. سر دیگر را در سطل پر از آب قرار دهید. به این ترتیب  دستمال پارچه ای همواره آب را به

خود جذب می کند و آب آرام آرام به داخل خاك گلدان منتقل می شود.

گیاهان آپارتمانی

(2) در داخل وان حمام یا در یك لگن بزرگ، کمی آب بریزید و چند آجر در کف آن و در داخل آب قرار دهید. سپس گلدان ها

را بر روی آجرها بچینید. توجه داشته باشید، گلدان ها به طور مستقیم درون آب قرار نگیرند و در ضمن در کف هر یك از

گلدان ها نیز حداقل چند سوراخ وجود داشته باشد.

(3) یك تكه حوله یا پتوی کوچك مستعمل را در کف وان یا لگن بزرگ قرار دهید. داخل وان یا لگن را به ارتفاع دو الی سه

سانتی متر آب بریزید. گلدان ها را بر روی حوله یا پتوی مرطوب قرار دهید یا آن که نیمی از یك تكه حوله بزرگ

را درون لگن و یا سینی بزرگی قرار داده و گلدان ها را روی آن بچینید. سر دیگر حوله را در داخل ظرف گود

دیگری که با آب پر شده است بگذارید. توجه داشته باشید ظرف دوم باید در سطحی بالاتر از ظرف اول قرار گیرد. در

ضمن اندازه ظروف را با توجه بهابعاد گلدان ها و گیاه درونشان انتخاب کنید.

منبع: سایت شهرداری تهران

مقالات مرتبط

طراحی باغچه

کالانکوئه

بنفشه آفریقایی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.