تبیان، دستیار زندگی
لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت سوم ) در قسمت قبل به نقش عوامل اجتماعی در ازدواج پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم... منظور از عوامل سیاسی یكی از عواملی كه می تواند موجب اختلاف و ناسازگاری در خانواده گردد، عقاید سیاسی است. من...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش عوامل سیاسی در ازدواج

لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت سوم )

نقش عوامل سیاسی در ازدواج

در قسمت قبل به نقش عوامل اجتماعی در ازدواج پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم...

منظور از عوامل سیاسی

یكی از عواملی كه می تواند موجب اختلاف و ناسازگاری در خانواده گردد، عقاید سیاسی است. منظور از بینش  سیاسی  ، طرز فكر فرد در مورد دولت، هیأت حاكمه، مسئولان اجرایی و نظام سیاسی كشور است. اختلاف نظر در امور سیاسی به دلیل وجود زیر بنای عقیدتی ، حتی ممكن است بین پدر و مادر، فرزندان و خویشاوندان جدایی بیندازد. دیده شده است كه پدر و مادری به علت اختلاف عقیده سیاسی با همه علاقه و محبتی كه نسبت به فرزندشان داشته اند، او را از خانه طرد كرده اند. در زمان انقلاب در ایران موارد زیادی از این قبیل وجود داشته است. علاوه براین موارد مشابه دیگری نیز در مورد معرفی زن توسط شوهر یا معرفی برادر توسط خواهر و معرفی پدر و مادر توسط فرزند و بالعكس (كه عقاید مخالف با نظام  حاكم داشته اند) ، به مقامات حكومتی، دیده شده است.

خط فكری و گروههای سیاسی در رابطه با ازدواج

افراد را در ارتباط با امور سیاسی به سه دسته می توان تقسیم نمود:

1- افرادی كه دارای خط سیاسی هستند و در حزب یا گروهی فعالیت دارند.

2- افرادی كه دارای خط سیاسی هستند و منتسب به حزب یا گروهی می باشند ولی فعال نیستند.

3- افرادی كه دارای خط سیاسی نبوده و به هیچ گروه و دسته ای نه منتسب هستند و نه فعالیت دارند.

در مورد دو دسته اول باید گفت چنانچه ازدواجی با دو خط فكری سیاسی متفاوت ( بخصوص كه در سیستم فكری تعصبی هم وجود داشته باشد) صورت گیرد، مشكلات بعدی وجود خواهد داشت و گاه ممكن است موضوع به ناسازگاری و شرایط حادی بیانجامد كه چاره ای جز طلاق وجود نداشته باشد. در پاره ای موارد حتی در گروههایی كه از لحاظ فكری تابع یك مكتب می باشند اختلاف نظر در امور سیاسی به حدی است كه ایجاد هماهنگی در مورد آنها میسر نیست و در نتیجه ازدواج در چنین شرایطی بی درد سر نخواهد بود. پیوند زناشویی دو نفر مسلمان كه در دو بُعد فكری یكی معتقد به اصل خاصی باشد و دیگری اصلاً آن  را قبول نداشته باشد؛ بویژه زمانی كه هر دو نفر در بینش خود غیر قابل انعطاف باشند، احتمالاً مشكلاتی در زندگی ایجاد خواهد نمود. بنابراین شناخت نحوه تفكر سیاسی قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر از اهمیت خاصی بر خوردار است.

مسئله دیگری كه در مورد زناشوئی در بُعد سیاسی مطرح می باشد، آن است كه در درون یك گروه سیاسی، گاه ازدواج هایی با هدف سیاسی انجام می گیرد و چیزی نمی گذرد كه به طلاق و یا به ناسازگاری و ناراحتی منجر می شود. بدیهی است هیچ سوداگری حاضر نیست، معامله ای كه با آگاهی منجر به ضرر می شود، انجام دهد تا چه رسد به امر خطیری نظیر ازدواج كه سودای عمر است و با یك اقدام نادرست نتیجه ای كه حاصل می شود، ناراحتی دنیا و گاه خسران آخرت است. بنابراین موضوع ازدواج را باید با در نظر گرفتن همه ابعاد و عوامل ذیربط انجام داد و برای رسیدن به هدف های دیگر نباید پیوند زناشویی را به عنوان ابزار و وسیله، مورد استفاده  قرار داد.

نقش عوامل سیاسی در ازدواج

مشاوره ازدواج در رابطه با عوامل سیاسی

مراجعی كه در جهت ازدواج به مشاور مراجعه می نماید، ممكن است خود پیرو مكتب یا خط سیاسی خاصی باشد و برعكس ، احتمال دارد اصولاً فردی سیاسی نباشد. همچنین طرف مقابل ممكن است سیاسی باشد یا نباشد. بنابراین در مورد مشاوره ازدواج چند حالت اتفاق می افتد.

1- حالتی كه هم مرد و هم زن دارای خط سیاسی هستند؛ این امر خود دو حالت دارد : یا خط سیاسی آنان مشترك است و یا خط سیاسی مخالفی دارند.

2- حالت دیگر آن است كه مرد یا زن دارای خط سیاسی است ،  و طرف مقابل خط سیاسی ویژه ای ندارد.

3- حالت سوم وضعیتی است كه هیچ یك (نه زن و نه مرد) از نظر سیاسی، خط ویژه ای ندارند.

مشاور پس از مراحل اولیه مشاوره و ایجاد رابطه حسنه باید به جایی برسد كه بفهمد مراجع در كدامیك از حالت های فوق قرار دارد. چنانچه مراجع در عدد افراد حالت اول قرار داشته باشد و هر دو ( دختر و پسر) دارای خط سیاسی مشترك باشند، مسئله ای از نظر ازدواج وجود نخواهد داشت؛ ولی در حالتی كه هر دو دارای خط سیاسی باشند ولی عقاید سیاسی و حزب یا دسته مرتبط به آنها مخالف یكدیگرباشد؛ دو حالت اتفاق می افتد:

الف - زمانی كه عقاید سیاسی آنان در جهت خلاف یكدیگر و در حدی است كه آشتی عقیدتی غیرممكن است ،  و هر دو تعصب نشان می دهند ، پیوند زناشویی بین آنان احتمالا به ناسازگاری می انجامد. در این مورد مشاور باید مراجع را از وضعیت آینده آگاه سازد و اطلاعات لازم را در جهت عدم سازگاری احتمالی در اختیار آنان قرار دهد.

ب - در حالت دیگری كه اختلاف عقیدتی زیاد نباشد و هر دو نیز تعصّبی نشان ندهند،  احتمال دارد با بحث و مذاكره رفع اختلاف بشود و یا مسائل عقیدتی سیاسی را در زندگی وارد ننمایند؛ در چنین وضعیتی مشاور با بررسی عوامل دیگر مؤثر در ازدواج ( عوامل اجتماعی، تحصیلات، عوامل فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی و روانی، سن و شغل و ...) چنانچه به جایی برسد كه اختلاف فقط در مورد عامل سیاسی و آن هم با اختلاف فكری قابل تحمل و دور از تعصب است مراجع را ضمن دادن آگاهی لازم به شركت در جلسه ای همراه با طرف مقابل دعوت خواهد نمود،  تا در یك جلسه سه نفری موضوع بررسی گردد و بینش و بصیرت لازم به آنان داده شود.

3- در حالتی كه مرد یا زن دارای خط سیاسی است و طرف مقابل خط سیاسی ویژه ای ندارد و مخالفتی با عقاید وی نیز ندارد، و یا در حالتی كه هیچیك از دو طرف، سیاسی نیستند، در ازدواج مشكلی نخواهند داشت. ولی در هر حال مشاور باید به همه مراجعان خود در زمینه عقاید سیاسی و نحوه برخورد آنان با همسر اطلاعاتی بدهد و خاطر نشان سازد كه بحث به مشاجره ، كدورت و ناراحتی می انجامد؛ بهتر است زمانی كه بحث به مشاجره می رسد، طرفین آن را خاتمه دهند و ادامه آن را به زمان مناسب دیگری موكل نمایند تا بحث به بهترین وجه انجام گیرد.

خداوند در مورد مذاكره وجدل با اهل كتاب در سوره عنكبوت آیه 46 می فرماید:

و لا تـُجادلوا اهل الكتاب اِلّا بِالّتی هِی اَحَسن

و شما مسلمانان با اهل كتاب ( یهود و نصاری و مجوس) جز به نیكوترین طریق ، بحث و مجادله نكنید.

منبع: مشاوره در آستانه ازدواج تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی

گردآوری: زهره پری نوش

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به نقش عوامل فرهنگی در ازدواج می پردازیم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.