تبیان، دستیار زندگی
اندازه گیری آرامش ذهن ما تا حد زیادی با مقدار زمانی كه می توانیم در لحظه حاضر زندگی كنیم مشخص می شود. بدون توجه به این كه دیروز یا سال گذشته چه اتفاقی افتاده و فردا ممكن است چه اتفاقی بیفتد یا نیفتد ، لحظه حاضر نقطه ای است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یاد بگیرید كه در لحظه حاضر زندگی كنید

اندازه گیری آرامش ذهن ما تا حد زیادی با مقدار زمانی كه می توانیم در لحظه حاضر زندگی كنیم مشخص می شود. بدون توجه به این كه دیروز یا سال گذشته چه اتفاقی افتاده و فردا ممكن است چه اتفاقی بیفتد یا نیفتد ، لحظه حاضر نقطه ای است كه در آن قرار دارید – همیشه!

بدون تردید، بسیاری از ما به هنر روان رنجوری كه عبارت است از "صرف مقدار زیادی از عمر خود به نگران بودن درباره چیزهای گوناگون" آراسته ایم!  ما اجازه می دهیم كه مشكلات گذشته و نگرانی های آینده بر لحظات كنونی ما چیره شوند، به حدّی كه به اضطراب، سرخوردگی، افسردگی و نومیدی می رسیم. از سوی دیگر، ما رضامندی، اولویت های تعیین شده ، و شادی خود را به تعویق می اندازیم و اغلب خود را متقاعد می كنیم كه اوضاع «روزی» بهتر از امروز خواهد شد. دوستی می گفت «زندگی آن چیزی است كه وقتی ما مشغول برنامه ریزی های دیگر هستیم اتفاق می افتد.» وقتی كه ما مشغول برنامه ریزی «برنامه های دیگر» هستیم، بچه های ما بزرگ می شوند، اشخاصی كه دوست داریم از اطرافمان پراكنده می شوند و می میرند، بدن های ما از قواره خارج می شوند و رؤیاهای ما از دست می روند. خلاصه این كه ما فرصت لذت بردن از زندگی را از دست می دهیم.

بسیاری از مردم طوری زندگی می كنند كه گویی زندگی تمرین نهایی نمایشی برای تاریخی در آینده است. زندگی این نیست. در حقیقت، برای هیچ كس تضمینی وجود ندارد كه فردا اینجا باشد. "حال"، تنها زمانی است كه داریم و تنها زمانی است كه روی آن كنترل داریم. وقتی كه توجه ما به زمان حال است، ترس را از ذهنمان دور می كنیم. "ترس" و نگرانی معمولاً درباره حوادثی است كه امكان دارد در آینده روی دهد : نداشتن پول كافی ، مشكلاتی كه برای فرزندانمان پیش خواهد آمد ، پیر شدن ، مردن و ...

برای مبارزه با ترس، بهترین راهبرد آن است كه یاد بگیرید توجه تان را به زمان حالمعطوف كنید. تمرین كنید كه توجه تان در اینجا و در زمان حال باشد. زیرا تلاشهایتان بهره زیادی در بر خواهد داشت.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.