تبیان، دستیار زندگی
امروز روز عصای سفید است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برای نابغه بودن ، دیدن شرط نیست

چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید

امروز روز " عصای سفید " است . "عصای سفید " گرچه علامت مشخصه نابینا بودن است اما شاید چندان برای نامگذاری روزی که در آن از نابینایان سخن به میان می آید مناسب نباشد . مخصوصا وقتی بدانیم سهم بزرگی از رشد فرهنگی بشریت را کسانی به دوش داشتند که خیابانها را نمی دیدند اما راه ها برایشان روشن بود . ماجرایی که هنوز هم ادامه دارد و بسیاری از کسانی که عصای سفید به دست می گیرند ، شعله های روشنتری از دانایی را در قلبهایشان محافظت می کنند .

برای اثبات این مدعا با روشندلانی که هر کدام سهمی در روند صعودی کیفیت زندگی انسان داشتند ، آشنا شوید :

هومر

رودکی

هلن کلر

و

مردی که بام جهان را لمس کرد.

البته تعداد نوابغ نابینا در تاریخ بسیار است و ما تنها چند شخصیت را به عنوان نمونه معرفی کردیم .

اگر شما هم دوست دارید راز موفقیت آنان را بدانید این داستان را بخوانید .