تبیان، دستیار زندگی
ما در بسیاری از دعاها و مناجات‌ها از خداوند عشق و محبت به اولیایش را از او درخواست می‌كنیم تا بدینسان به سوی او راه یابیم. نظیر آنچه در زیارت امین الله می‌خوانیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مغناطیس محبت!

عشق

وعده داده بودیم یکی دیگر از عشق های مجازی را شرح دهیم که نه تنها انسان را گمراه نمی کنند بلکه سبب کمال و سعادت او می شوند. این گونه عشق های مجازی که عشق ورزیدن به غیر خداست، بعضی از اوقات می تواند سبب رشد و تعالی انسان شود. یعنی یک عشق مجازی مطلوب. از جمله این عشق ورزی ها عشق و محبت به اولیاء و حكمای الهی است. یعنی انسان بندگان خوب و صالح خداوند را دوست داشته باشد. بخواهد مثل آن ها شود. همیشه به یادشان باشد و از کارهای آن ها پند بگیرد. در این صورت عشق به آن ها عشق ورزیدن به خوبی‌هاست. دوستی و محبت دوستان خدا و پیروی از آنان كه در رأس آنان پیامبر اكرم و اهل بیت ( علیهم السلام) قرار دارند انسان را لحظه به لحظه به خدا نزدیک تر می کند. چون خدا سرچشمه همه خوبی هاست. در حقیقت این دوستی و محبت، عشق نسبت به خداست و همانند مغناطیسی انسان را به سوی خداوند می كشد و به سوی او مشتاق می كند.(1)

كسی سخن رسول اكرم را نمی‌شنید مگر اینكه محبت او در دلش جای می‌گرفت و متمایل به او می‌شد و لذا قریش مسلمانان را در دوران مكه صباة ( شیفتگان و دلباختگان) می‌نامیدند.

در تاریخ اسلام از علاقه‌ی شدید و شیدایی مسلمین نسبت به شخص رسول اكرم نمونه‌های بی سابقه و برجسته‌ایی وجود دارد. چنانکه گفته شده: "كسی سخن رسول اكرم را نمی‌شنید مگر اینكه محبت او در دلش جای می‌گرفت و متمایل به او می‌شد و لذا قریش مسلمانان را در دوران مكه صباة ( شیفتگان و دلباختگان) می‌نامیدند."(2) ما نیز در بسیاری از دعاها و مناجات‌ها از خداوند عشق و محبت به اولیایش را از او درخواست می‌كنیم تا بدینسان به سوی او راه یابیم. نظیر آنچه در زیارت امین الله می‌خوانیم:.. فاجعل نفسی.... محبة لصفوه اولیائك؛ «خدایا مرا دوستدار برگزیدگان از اولیایت قرار بده و محبت اولیای خالصت را در جان و روح من جایگزین كن». در این صورت انسان می کوشد خود را به آن ها نزدیک کند. کمالات و خوبی های آن ها را بدست آورد. در یک کلام مثل آن ها شود. آن وقت محبوب به آن ها نظر می کند و از آن ها راضی و خرسند می شود.

             ادامه دارد....

پی نوشت ها

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار (تعلیم و تربیت در اسلام)، ص 774

2. ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج2، ص 220

ن- رادفر

کارشناس فلسفه اسلامی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.