یک روش جدید در تصحیح تصاویر بهتر و پر وضوح تر، تصاویری را به وسیله ی رصد گاه های زمینی برای ما به ارمغان آورده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویری بی نظیر از مشتری

یک روش جدید در تصحیح تصاویر بهتر و پر وضوح تر، تصاویری را به وسیله ی رصد گاه های زمینی برای ما به ارمغان آورده است.

تصویری بی نظیر از مشتری
تصویری از مشتری، که توسط  یك نمایش دهنده ی اپتیك سازگار چند جفتی از روز زمین گرفته شده است.

یك ركورد 2 ساعتی رصد مشتری با استفاده از تكنیكی پیشرفته برای از بین بردن اثر سوء جو زمین بر وضوح تصویر كه منجر به گرفتن بهترین تصاویر از این سیاره از رصدگاه های زمینی شد، بدست آمد.

دهه ها دانشمندان ومهندسان در رویای خنثی كردن اثرات سوء جو زمین و تلاطم های آن بر تصاویر میدان باز بوده اند. تصاویر جدید از مشتری حقانیت تكنولوژی برترMAD را به اثبات میرساند، كه از دو یا تعدادی بیشتر از ستارگان راهنما به جای یكی به عنوان شاخص برای از میان بردن تلاطمات جوی در تصاویر میدان باز استفاده میكند.

30 برابر میدان دید بزرگتر از تكنیك های فعلی.

فرانك مارچیز سرپرست محققان  از دانشگاه كالیفرنیا در بركلی وآزمایشگاه SETI در mountain view كالیفرنیا میگوید: این گونه از اپتیك های سازگار مزیت های زیادی را برای تصویر برداری از اجرام بزرگتر مثل سیارات،خوشه های ستاره ای یا سحابی ها دارد.

در حالی كه اپتیك های سازگار رایج گرفتن تصاویر اصلاح شده در میدان دید های كم را میسر میسازند MAD همین كار را در میدان دید وسیع تری از آسمان انجام می دهد. MAD  به محققان این امكان را داد كه نزدیك به 2 ساعت به طور متوالی در 16و17 آگوست 2008 مشتری را زیر نظر بگیرند كه این خود ركورد بزرگی محسوب می شود. این در حالی است كه اپتیك های سازگار فعلی با شاخص در نظر گرفتن یكی از قمر های مشتری نمی توانند آن را مدت زیادی با كیفیت بالای تصویر زیر نظر بگیرند، چرا كه قمر آن از سیاره بسیار دور و از میدان دید خارج می شود. همچنین تلسكوپ فضایی هابل هم كه ماموریت مرمت و تعمیر آن به سال 2009 موكول شد هم نمی تواند به طور متوالی بیش از 50 دقیقه به مشتری بنگرد چرا كه جلوی دید آن به طور منظم هر 96 دقیقه توسط زمین گرفته میشود.

 

ترجمه:

مهدی مومن زاده

منبع:

www.astronomy.com

به نقل از:

http://www.parssky.com/