تبیان، دستیار زندگی
بیشتر گلها، گلبرگ‌های رنگی دارند و خوش‌بو هستند که این رنگ و بوی آنها، حشرات را به خود جذب می‌کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بوی گل‌ها حشرات را جذب می‌کند

زنبور عسل و پروانه

بیشتر گل ها، گلبرگهای رنگی دارند و خوش‌بو هستند که این رنگ و بوی آنها، حشرات را به خود جذب می‌کند.

این حشره‌ها از شیره‌ی گل‌ها تغذیه می‌کنند.

حشره‌ها باعث انتقال (جابه‌جایی) گرده‌ی گل‌ها از یک گل به گل دیگر می‌شوند.

شما می‌توانید ببنید که بوی گل‌ها چه طور حشره‌ها را به طرف خود می‌کشند.

بیشتر گل ها، گلبرگهای رنگی دارند و خوش‌بو هستند که این رنگ و بوی آنها، حشرات را به خود جذب می‌کند

سه گل مختلف را انتخاب کنید که هم رنگ باشند:

به مدت 10 دقیقه به آنها نگاه کنید و تعداد حشره‌هایی را که روی آنها می‌نشینند را بشمارید.

روی کدام گل حشره‌های بیشتری می‌نشینند؟

چرا در این آزمایش باید گل‌های هم رنگ را انتخاب کنیم؟

منبع: مجله شاهد کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.