تبیان، دستیار زندگی
قرآن كریم، لقب‌ها و صفات‌ بسیاری را برای پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) بیان فرموده است: از جمله: ـ احمد: …‌‌ مبشّراً برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد …؛ مژده می‌دهم كه بعد از من، رسول بزرگواری كه نامش احمد است، بیاید.(1) ـ محمد: «محمد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

القاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) در قرآن

صلوات

قرآن كریم، لقب‌ها و صفات‌ بسیاری را برای پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) بیان فرموده است: از جمله:

ـ احمد: …‌‌ مبشّراً برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد …؛ مژده می‌دهم كه بعد از من، رسول بزرگواری كه نامش احمد است، بیاید.(1)

ـ محمد: «محمد رسول الله».(2) و البته این لقب در قسمت‌های دیگر قرآن هم آمده است.(3)

ـ عبدالله: … و انّه لمّا قام عبدالله یدعوه …(4)؛ و چون بنده خاص خدا (محمد صلی الله علیه و آله) قیام كرد، در حالی كه خدا را می‌خواند.

ـ خاتم النبیین: … و لكن رسول الله و خاتم النبیین… .(5)

ـ دارنده خلق بزرگ: … و إنّك لعلی خلق عظیم… .(6)

ـ رحمة للعالمین: … و ما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمین …(7)؛ و [ای پیامبر] ما تو را نفرستادیم، مگر این كه رحمتی برای جهانیان باشی .

ـ صاحب كوثر: … انّا اعطیناك الكوثر… .(8)

ـ دارای سعه صدر: الم نشرح لك صدرك(9)؛ آیا ما به تو شرح صدر (و بلندی همت) عطا نكردیم .

ـ قرار داشتن بر راه مستقیم الهی: انّك علی صراط مستقیم.(10)

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره صف، آیه 6.

2- سوره فتح، آیه 29.

3- سوره آل عمران، آیه 144 و سوره محمد، آیه 2 و سوره احزاب، آیه 40 .

4- سوره جن، آیه 19.

5- سوره احزاب، آیه 40 .

6- سوره قلم، آیه 4 .

7- سوره انبیاء، آیه 107 .

8- سوره كوثر، آیه 1 .

9- سوره انشراح، آیه 1.

10- سوره زخرف، آیه 43 .

منبع:

مجله بشارت، ش 63، علی اكبر پناهی.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.