• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1387/07/07
  • تاريخ :

ورزش در آئینه ولایت(2)

امام خمینی(ره)

کتاب «ورزش در آئینه ولایت» کتابی ارزشمندی است که خاطراتی از یاران و خانواده امام خمینی(ره) را در خصوص فعالیت های ورزشی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان می کند که در زیر ادامه فصل نخست آن را می خوانید:

 

مرحوم حاج سید احمد خمینی:

امام در نوجوانی گاهی اوقات به بعضی از محله ها که مسابقه کشتی بود می رفتند و مسابقه را تماشا می کردند. ایشان خاطره شیرینی در مورد کشتی حاج آقا کمال کمالی پهلوان قمی با پهلوانی که برای مسابقه با وی از روسیه به قم آمده بود، تعریف می کردند که پهلوان روسی قوی تر بود ولی حاج آقا کمال وی را برد نزدیک سنگی و هل داد و پهلوان هم از سنگ خبر نداشت. پایش به سنگ خورد و از پشت افتاد و فورا قمی ها حاج آقا کمال را روی دست به عنوان برنده به حرم حضرت معصومه (ع) بردند.1

 

حجة الاسلام مسعودی خمینی:

آقای پسندیده نقل می کردند که امام در جوانی در دویدن و مسابقه دو، نفر اول جوانان خمین بودند و در سن 8-9 سالگی بیشترین حد پرش را نسبت به سایر همبازیان خود داشتند که یکبار هم پایشان آسیب دید.2

امام خمینی(ره)

خانم صدیقه مصطفوی دختر حضرت امام(ره):

فقط در ساعت استراحتشان می توانستیم به دیدنشان برویم. در آن موقع یک ربع یا 20 دقیقه قدم می زدند. خیلی مقید بودند نیم ساعت صبح و نیم ساعت عصر قدم بزنند و ما در موقع قدم زدن آقا می توانستیم از ایشان استفاده کنیم، صحبتی یا سوالی کنیم و جوابی بشنویم و احوالی بپرسیم.3

 

خانم فاطمه طباطبایی عروس حضرت امام(ره):

گاهی با امام قدم می زدم. ایشان در شبانه روز سه نوبت قدم می زدند و این اوقات بهترین فرصتی بود که می شد ایشان را دید.4

 

1- برداشت هایی از سیره امام خمینی(ره)- جلد 2- صفحه 166

2- برداشت هایی از سیره امام خمینی(ره)- جلد 2- صفحه 316

3- پابه پای آفتاب- جلد یک - صفحه 89

3- پابه پای آفتاب- جلد یک - صفحه 187

UserName