تبیان، دستیار زندگی
ایران" سال دوره        بهترین گلزن  تعداد گل باشگاه 1339 اولین      ـــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــ      ـــــــ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"گلزنان لیگ باشگاههای ایران"

سال

دوره

بهترین گلزن

 تعداد گل

باشگاه

1339

اولین

ـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

1349

دومین

حسین کلانی

7 گل

پرسپولیس

1350

سومین

حسین کلانی-

صفر ایرانپاک

هر یک 12 گل

پرسپولیس

1352

چهارمین

غلامحسین مظلومی

15 گل

استقلال

1353

پنجمین

مظلومی-عزیزاسپندار- اصغرشرفی

هر یک 10 گل

استقلال- ملوان- پاس

1354

ششمین

ناصر نورایی

11گل

هما

1355

هفتمین

غلامحسین مظلومی

19گل

شهباز

1356

هشتمین

عزیزاسپندار

16گل

ملوان

1357

نهمین

حسین فرکی

8 گل

پاس

بازیها نیمه تمام ماند

1368

دهمین

محمد احمدزاده

16 گل

ملوان

1370

یازدهمین

فرشاد پیوس

11 گل

پرسپولیس

1371

دوازدهمین

جمشید شاه محمدی

11 گل

کشاورز

1372

سیزدهمین

عباس سیمکانی

17 گل

ذوب آهن

1373

چهاردهمین

فرشاد پیوس

20 گل

پرسپولیس

1374

پانزدهمین

محمد مؤمنی

19 گل

پلی اکریل

1375

شانزدهمین

علی اصغرمدیر روستا

18 گل

بهمن کرج ( بهمن)

1376

هفدهمین

حسین خطیبی

16 گل

شهرداری تبریز

1377

هجدهمین

عبدالجلیل گل چشمه - کورش برمک

14 گل

ابومسلم – تراکتور سازی

1378

نوزدهمین

مهند مهدی

15 گل

صنعت نفت آبادان

1379

بیستمین

علی سامره -

رضا صاحبی

14 گل

استقلال – ذوب آهن

1380

بیست و یکمین

رضا عنایتی

17 گل

ابومسلم