تبیان، دستیار زندگی
جمعی از کاربران و کارمندان موسسه تبیان با هدف بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس و تجدید میثاق با جانبازان سرافزار هشت سال دفاع مقدس در مراسم دیداری که به همت انجمن دفاع مقدس برگزار شد شرکت کردند و در آسایشگاه جانبازان بقیه الله حضور یافتند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید اعضای انجمن دفاع مقدس از آسایشگاه جانبازان

جمعی از کاربران و کارمندان موسسه تبیان با هدف بزرگداشت هفته ی دفاع مقدس و تجدید میثاق با جانبازان سرافزار هشت سال دفاع مقدس از آسایشگاه بقیه الله بازدید کردند. این دیدار به همت انجمن دفاع مقدس مورخ چهارشنبه سوم مهرماه برگزار شد.

گزارش کاربران انجمن از این دیدار

 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان
 • دیدار از آسایشگاه جانبازان
  دیدار از آسایشگاه جانبازان