• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1387/07/06
  • تاريخ :

ورزش در آئینه ولایت(1)

امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

کتاب «ورزش در آئینه ولایت» کتابی ارزشمندی است که خاطراتی از یاران و خانواده امام خمینی(ره) را در خصوص فعالیت های ورزشی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان می کند.

چاپ نخست این کتاب که به کوشش مهر علی باران چشمه جمع آوری شده است، در تابستان ماه سال 1386 و توسط سازمان ورزش شهرداری تهران و  با شمارگان 5 هزار نسخه صورت گرفت.

این کتاب سه فصل دارد که «خاطراتی از یاران و خانواده امام خمینی(ره) در خصوص فعالیت های ورزشی بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «کلیه بیانات امام خمینی(ره) در خصوص تربیت بدنی و ورزش» و «جملاتی کوتاه از مجموعه فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) در خصوص ورزش» را شامل می شود.

 

فصل اول:

امام خمینی

خاطراتی از یاران و خانواده امام خمینی(ره) در خصوص فعالیت های ورزشی آن بزرگوار

در کتاب نگرشی اجمالی بر زندگانی امام خمینی(ره) آمده است: امام با رشد سریع خود دوران صبابت را پشت سر گذاشت، در حالیکه کودکی چابک و نیرومند بود، در تمام ورزش ها و بازی های معمول آن روز گوی سبقت را ربود. از آن روز نوجوان ما پهلوان نامیده شد. لیکن بر چهره پاک او هاله ای از نور معصومیت می درخشید و قبل از اینکه پهلوان قدرتش باشد، پهلوان اخلاق کریمه اش بود.

خیلی مقیدند که اخبار را گوش دهند. بعد از صرف ناهارشان(که غذایی مختصری است) اخبار را گوش می دهد و استراحت کوتاهی می کند، رادیوی کوچکی دارند که اغلب اوقات دستشان است. در حیاط هم که قدم می زنند این رادیو همراهشان است.1

1- نگرش اجمالی بر زندگانی امام خمینی(ره)  جلد سوم ص 9

UserName