تبیان، دستیار زندگی
بر تو كه بر سجاده‌ی انتظار نشسته‌ای و فریاد امن یُجیب سر داده‌ای سلام می‌كنم تو كه فهمیده‌ای انتظار برترین عبادت است. بیا و كامت را به درودی به آستان خاندان نور شیرین كن و صلواتی فرست و در این بزم به این نوا همراه ما باش: تشنه‌ی چشمت به جرعه دیدار سیرا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترانه‌های انتظار

سلام بر مهدی منتظر

بر تو كه بر سجاده‌ی انتظار نشسته‌ای و فریاد امن یُجیب سر داده‌ای سلام می‌كنم.

تو كه فهمیده‌ای انتظار برترین عبادت است.

بیا و كامت را به درودی به آستان خاندان نور شیرین كن و صلواتی بفرست و در این بزم، به این نوا همراه ما باش.

تشنه‌ی چشمت، به جرعه دیدار سیراب باد

ترنم اول

ترنم دوم

ترنم سوم

ترنم چهارم

ترنـم پـنـجم

ترنـم شـشم

تـرنـم هـفـتـم

تـرنـم هـشـتـم

تــرنــم نــهـــــم

تــرنـــم دهــــــم

تــرنــــم یـازدهـم

تــرنــــم دوازدهـم

تــرنـــم سـیــزدهـم

تـــرنــم چــهــار دهـم

تـــرنـــم پـــانـــزدهـــم

تـــرنــــم شانـزدهـم

تـــرنــــم هـفدهم

ترنــم هجـدهـم

ترنم نوزدهم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.