سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این رشته ماشین‌هایی که نیروی محرکه‌ی آن‌ها توسط مواد و واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود، شرکت می‌کنند. زمان و امتیازی که کمیکار در طی مسافت طی شده کسب می کند، رتبه‌ی آن را تعیین می‌کند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی های یک واکنش شیمیایی در انجام امور تعیین شده است.
قوانین مسابقه کمیکار لیگ عملکرد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ عملکرد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ عملکرد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این رشته ماشین‌هایی که نیروی محرکه‌ی آن‌ها توسط مواد و واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود شرکت می‌کنند و زمان ومسافت طی شده توسط هر ماشین رتبه‌ی آن را تعیین می‌کند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی کنترل یک واکنش شیمیایی است.
قوانین مسابقه کمیکار لیگ آزاد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ آزاد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ آزاد، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این رشته ماشین‌هایی که نیروی محرکه‌ی آن‌ها توسط مواد و واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود شرکت می‌کنند و زمان ، وزنه و مسافت طی شده توسط هر ماشین رتبه‌ی آن را تعیین می‌کند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی های یک واکنش شیمیایی در انجام امور است.
قوانین مسابقه ایده شو دیده شو ؟!!!!، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه ایده شو دیده شو ؟!!!!، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه ایده شو دیده شو ؟!!!!، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این مسابقه جذاب، خلاقیت، ایده پردازی، قدرت تفکر، مهارت حل مسئله و مدیریت زمان دست به دست هم می دهند تا دانش آموزان در یک روز کامل ایده ای خلاقانه برای ارائه یک محصول یا خدمت از طریق اینترنت، را یافته و آن را به دیگران معرفی کنند.
گرایش های اجرایی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
گرایش های اجرایی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
گرایش های اجرایی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این مطلب رشته/ گرایش های اجرایی در جشنواره سیزدهم پروژه های دانش آموزی تبیان به تفکیک مقاطع تحصیلی و بخش های اجرایی ارایه گردیده است...
قوانین مسابقات هوافضا، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات هوافضا، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات هوافضا، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین بخش مسابقات هوافضا، و بخش های گلایدر دست پرتاب سازه ای، راکت آبی عمودپرتاب با چتر نجات، هاور کرافت
قوانین مسابقه چالش برنامه نویسی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه چالش برنامه نویسی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه چالش برنامه نویسی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این مطلب قوانین مربوط به بخش مسابقه چالش برنامه نویسی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه شده است...
 قوانین مسابقات حفظ تخم مرغ سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات حفظ تخم مرغ سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات حفظ تخم مرغ سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات نجات تخم مرغ يا چالش جاذبه( Gravity Challenge) اولین بار توسط NASA به منظور ساخت سازه ها و اجسامي كه انسان را در ارسال و پرتاب كاوشگرها به سیاره هاي ديگر ياري كند، اجرا شد...
 قوانین عمومی بخش غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین عمومی بخش غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین عمومی بخش غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این مطلب قوانین عمومی مربوط به بخش غرفه های نمایشگاهی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه گردیده است....
x