سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مسابقه ایده های خلاقانه دانش آموزان در حوزه های علوم زیستی و زیست فناوری
مسابقه ایده های خلاقانه دانش آموزان در حوزه های علوم زیستی و زیست فناوری
مسابقه ایده های خلاقانه دانش آموزان در حوزه های علوم زیستی و زیست فناوری
اولین و بزرگ ترین مسابقه ملی خلق ایده های زیست فناوری به همت "باشگاه دانش آموزی زیست فناوری" و با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد...
قوانین مسابقه کارآفرینی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کارآفرینی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کارآفرینی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقه کارآفرینی در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقه طراحی و پیاده سازی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر  IT/IOT در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه طراحی و پیاده سازی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر IT/IOT در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه طراحی و پیاده سازی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر IT/IOT در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
این مطلب شامل قوانین مسابقه طراحی و پیاده سازی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر IT/IOT ویژه مقاطع دوره دوم ابتدایی، اول و دوم متوسطه است که در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی
بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی
بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی
بیست و چهارمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف (نادکاپ شریف) از صبح روز پنجشنبه ۱۵ اسفند سال جاری در دانشگاه شریف آغاز شده و تا پایان روز جمعه ۱۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
قوانین مسابقات ریاضی - آمار و احتمال در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات ریاضی - آمار و احتمال در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات ریاضی - آمار و احتمال در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات ریاضی - آمار و احتمال ویژه مقطع دوره اول متوسطه در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقات ریاضی - بهینه‌سازی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات ریاضی - بهینه‌سازی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقات ریاضی - بهینه‌سازی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
این مطلب شامل قوانین مسابقات ریاضی - بهینه‌سازی ویژه مقطع دوره دوم متوسطه می باشد که در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقات ایربوت در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان
قوانین مسابقات ایربوت در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان
قوانین مسابقات ایربوت در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان
این مطلب شامل قوانین عمومی، قوانین بخش پایداری، بخش زمان، مستندات و نحوه محاسبه امتیازات مسابقات ایربوت که در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد، می باشد...
قوانین مسابقه پیل سوختی میکروبی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه پیل سوختی میکروبی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه پیل سوختی میکروبی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
هدف از ساخت پیل سوخت میکروبی که مسابقه آن در روزهای 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد، ، استفاده از انرژی های نو می باشد ...
قوانین مسابقه چالش سرودن شعر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه چالش سرودن شعر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه چالش سرودن شعر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
چالش سرودن شعر در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقه هنر در پتری دیش در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه هنر در پتری دیش در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه هنر در پتری دیش در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقه هنر در پتری دیش (نقاشی و طراحی با کشت میکروارگانیسم ها) در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقه استخراج DNA به روش های ساده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه استخراج DNA به روش های ساده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه استخراج DNA به روش های ساده در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
هدف از مسابقه استخراج DNA که در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد، آشنایی دانش آموزان با ژنوم و ساختار DNA می باشد...
قوانین مسابقه فتومیکروگراف در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه فتومیکروگراف در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه فتومیکروگراف در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این مطلب قوانین مسابقه (رنگ آمیزی بافت یا سلول، میکروارگانیسم ها)در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان ارایه گردیده است...
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه کمیکار لیگ امتیازی، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
در این رشته ماشین‌هایی که نیروی محرکه‌ آن‌ها توسط مواد و واکنش‌های شیمیایی تأمین می‌شود، شرکت می‌کنند. زمان و امتیازی که کمیکار در طی مسافت طی شده کسب می کند، رتبه‌ آن را تعیین می‌کند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی های یک واکنش شیمیایی در انجام امور تعیین شده است...
قوانین حل ترافیک شهری دوره دوم متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین حل ترافیک شهری دوره دوم متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین حل ترافیک شهری دوره دوم متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقه حل ترافیک شهری در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
مسابقات چالش زیست فناوری در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات چالش زیست فناوری در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات چالش زیست فناوری در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات چالش زیست فناوری در بخش های موش مسیریاب، هنر در پتری دیش، استخراج ِDNA و فتومیکروگراف در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد......
قوانین ربات مسیریاب ترافیکی دوره اول متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین ربات مسیریاب ترافیکی دوره اول متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین ربات مسیریاب ترافیکی دوره اول متوسطه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات ربات مسیریاب ترافیکیدر روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقات ربات امدادگر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان تبیان
قوانین مسابقات ربات امدادگر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان تبیان
قوانین مسابقات ربات امدادگر در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزان تبیان
مسابقات ربات امدادگر در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
مسابقات سازه - طراحی و ساخت پل کامپوزیتی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات سازه - طراحی و ساخت پل کامپوزیتی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقات سازه - طراحی و ساخت پل کامپوزیتی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقه طراحی و ساخت پل کامپوزیتی در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
قوانین مسابقه ربات‌ تفکیک زباله در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه ربات‌ تفکیک زباله در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین مسابقه ربات‌ تفکیک زباله در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
مسابقه ربات تفکیک زباله در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین