تبیان، دستیار زندگی

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آنها

در انجام این پروژه ابتدا معماری شهر های مختلف و ارتباط آن با آب و هوا و ویژگی های منطقه را بررسی خواهیم نمود. سپس شما را به صورت عملی با مدل سازی آشنا خواهیم نمود. پس از آشنایی با نحوه ساخت مدل، شما مدل هایی از شهر
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن‏ها

شهر و مصرف انرژی

نوع پروژه: عملی - آزمایشی

درجه سختی: متوسط

زمینه: انرژی

مقطع تحصیلی: راهنمایی

تعداد جلسات: 8جلسه

شرح یک جمله ای:در انجام این پروژه معماری شهر های مختلف و ارتباط آن با آب و هوا و ویژگی های منطقه را بررسی خواهیم نمود.

 

خلاصه پروژه:

در انجام این پروژه ابتدا معماری شهرهای مختلف و ارتباط آن با آب و هوا و ویژگی‏های منطقه را بررسی خواهیم نمود. سپس شما را به صورت عملی با مدل سازی آشنا خواهیم نمود. پس از آشنایی با نحوه ساخت مدل، مدل‏هایی از شهر خواهید ساخت و پس از اینکه نحوه ی ثبت و ارائه ی داده ها را  آموزش دادیم، به بررسی و انجام آزمایش بر روی مدل ها و ثبت نتایج بدست آمده از آزمایشات خواهید پرداخت. پس از ثبت نتایج آزمایش بر روی مدل های مختلف، به تحلیل نتایج و نتیجه گیری نهایی خواهید پرداخت. سپس نحوه ی ارائه ی گزارش را یاد خواهید گرفت و پس از بررسی خطاهای آزمایشات، گزارش پروژه را تهیه خواهید نمود.

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

• کار با نرم افزار Excel

• نحوه ی ارائه ی گزارش

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

 

 بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی