تبیان، دستیار زندگی
برای زندگی خوب مودب بودن البته ضروری است اما ادبیات چیزی بیشتر از ادب را برای خوبتر شدن زندگی شما ذخیره کرده است چیزی که "تا نخوری ( ببخشید نخوانی )ندانی"...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادبیات زندگی خوب

شقایق

البته که حدس زدنش آسان است ، همان "ادبیات تعلیمی" را برداشته ایم اسمش را عوض کرده ایم گذاشته ایم "زندگی خوب" تا شما را به خواندن راغب کنیم! ( به قول جوانان عزیز معاصر شما را اغفال کنیم!)

خوب نمی شود منکر شد که تقریبا همین طور است ! اما ما هنری جدید  هم به خرج داده ایم  و تازه مبنای علمی هم برایش تراشیده ایم تا حدس شما کاملا درست در نیاید!!

دیدیم دنیا که " وا نفسا" است ، اوضاع جهان و کار جهان هم که "جمله هیچ در هیچ " است ، از هر گوشه ای هم که شوخ چشمی سر بر آورده درین "هرکی هرکی" مدام "ساختار شکنی" میکند و عالم و عامی هم - که بعضا جایشان با هم عوض شده- آفرین گویان به کار خودشان مشغولند ، خوب ما هم کمی  شوخ چشمی کردیم و ساختارشکنانه ،یک تقسیم بندی جدید در ادبیات وارد کردیم  ، باور کنید "هیچ" نمی شود!

نامش را گذاشتیم "زندگی خوب" تا بدانید در ادبیات چیزی سوای "ادب" هست که زندگی ما را خوبتر کند . نقشه هایی که یا به ذهن شاعران می رسد یا از میراث گرانقدر تعالیم آسمانی ادیان می آموند و آنها را در حله ای از کلمات و داستانها و تصاویر زیبا می پیچند و تقدیم شما می کنند  . می شود لطفا به ما آفرین بگویید؟!!!

تبیاد