تبیان، دستیار زندگی

بررسی میزان مصرف انرژی در کشورهای مختلف

در انجام این پروژه ابتدا کشور هایی برای تحقیق میزان مصرف انرژی در آنها انتخاب خواهید نمود. سپس پارامتر هایی برای بررسی انتخاب خواهید کرد و شروع به جست و جو در اینترنت خواهید نمود. پس از انتخاب شاخص مناسب برای مصرف انرژی، با تحلیل آمارها و رسم نمودار...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی میزان مصرف انرژی در کشور های مختلف

نمودار دایره ای

نوع پروژه: تحقیقاتی

درجه سختی: ساده

زمینه: انرژی

مقطع تحصیلی: راهنمایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شرح یک جمله ای: با انجام این پروژه رابطه‏ی میان عواملی چون آب و هوا، توسعه یافتگی و .... را با میزان مصرف انواع انرژی در کشور ها تحقیق و بررسی خواهید نمود.

میزان مصرف انرژی

 
 
خلاصه پروژه:

در انجام این پروژه ابتدا کشور هایی را برای تحقیق میزان مصرف انرژی در آن‏ها انتخاب خواهید نمود. سپس پارامتر هایی را برای بررسی میزان مصرف انرژی انتخاب خواهید کرد و شروع به جست و جو در اینترنت خواهید نمود. پس از انتخاب شاخص مناسب برای مصرف انرژی، با تحلیل آمارها و رسم نمودار، فرضیه ای را در مورد ارتباط مصرف انرژی با شاخص های مورد بررسی ارائه خواهید داد. سپس با بررسی نمودار ها و نتایج بدست آمده، مدلی برای مصرف انرژی در کشور های مختلف استخراج خواهید نمود. در پایان کار نیز گزارش پروژه را با استفاده از نتایج بدست آمده تهیه خواهید نمود.

کشور های مختلف

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

• رسم نمودار در کامپیوتر 

• کار با نرم افزار excel 

• جستجو در اینترنت

 

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم