تبیان، دستیار زندگی
پیدا کردن یک زندگی نامه که خوب نوشته شده باشد ، تقریبا به اندازه یک زندگی که خوب زیسته شده باشد سخت است!...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشاهیر ادبی

قلم ها

گرچه اصل ادبیات در زبان روزمره و تفکرات اصیل مردم هر کشوری زنده و جاری است اما اگر قرار بر بررسی روند این جریانات باشد چاره ای جز مراجعه به آثار ادبی موجود هر فرهنگ و کشور نیست  و اگر قرار بر بررسی آثار ادبی باشد ،بی شک یکی از مهمترین راه های شناخت یک اثر ،شناخت موثر آن یا همان نویسنده است.

نویسندگان شاهکار های ادبی نیز مانند دیگر مردمان فرزند زمانه خود و شرایط پرورش فکری و روحی خاص فرهنگ خود بوده اند و دانستن آنچه در زندگی یک شاعر یا نویسنده گذشته است در بسیاری از موارد برای فهمیدن آنچه در اثر او می گذرد نیز مفید بوده است .

در ستون مشاهیر ادبی قصد آشنا شدن با زندگی شعرا و نویسندگان بنام ایران و  جهان (گرچه ممکن است آشنایی دقیق و مطلقا علمی میسر نباشد اما " کوشش بیهوده به از خفتگی " است) و همین طور معرفی چهره هایی که کمتر در جامعه ما شناسانده شده اند را داریم . بی شک آشنایی با مشاهیر ادبی تنها به معنای دانستن زادگاه و سال و ماه تولد یا درگذشتشان نیست!

تبیاد